Lääkevaihdot säästivät huhtikuussa 2,2 miljoonaa euroa

Lääkevaihdot säästivät huhtikuussa 2,2 miljoonaa euroa Apteekeissa tehtyjen lääkevaihtojen säästöistä asiakkaiden osuus oli 1,0 miljoonaa euroa ja lääkekorvausmenojen 1,2 miljoonaa euroa. Alustavat tiedot perustuvat Kelan korvausrekistereihin. Mahdollisuus lääkevaihtoon lisäsi myös lääkeyritysten välistä hintakilpailua, mikä laski useiden valmisteiden hintoja. Hintakilpailu huomioiden säästövaikutus oli asiakkaille 2,3 miljoonaa euroa ja sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoihin 3,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Tämä merkitsi noin 4,5 %:n säästöä korvauksen piiriin kuuluvien lääkkeiden kokonaiskustannuksissa. Vielä ei tiedetä, miten uusi järjestelmä on vaikuttanut ja vaikuttaa lääkäreiden lääkkeen määräyskäytäntöön. Tarkemmin lääkevaihdon merkitystä lääkemenojen kustannuskehitykseen voidaan arvioida vasta pidemmän seuranta-ajan jälkeen. Apteekit ovat huhtikuun alusta voineet vaihtaa lääkärin määräämän lääkkeen tilalle huokeamman rinnakkaislääkkeen. Jollei lääkäri tai asiakas kiellä vaihtoa, valmiste voidaan vaihtaa Lääkelaitoksen vahvistamalla vaihtokelpoisten valmisteiden listalla olevaan rinnakkaisvalmisteeseen, joka kuuluu ns. hintaputkeen. Hintaputken alaraja määräytyy halvimman rinnakkaisvalmisteen hinnan perusteella. Yläraja on 2 euroa tätä korkeampi, jos halvin hinta on alle 40 euroa, ja 3 euroa korkeampi, jos halvin hinta on 40 euroa tai enemmän. Vaihtoja kaikkiaan 168 000 Huhtikuussa Kelan rekistereihin kertyi kaikkiaan 2,3 miljoonaa korvattavaa reseptiä, joista syntyi asiakkaille ja Kelalle yhteensä 112,6 miljoonan euron kustannus. Resepteistä 1,0 miljoonassa (44 %) määrätty lääkevalmiste kuului Lääkelaitoksen vaihtokelpoisten valmisteiden listalle. Näistä 17 % oli vaihdettu apteekissa huokeampaan valmisteeseen. Yli puolessa (57 %) resepteistä lääkevalmiste joko kuului alun perin hintaputkeen, jolloin vaihtoa ei tarvinnut tehdä, tai lääkärin määräämälle valmisteelle ei tosiasiallisesti ollut kaupan vaihtokelpoista valmistetta. Lääkärit kielsivät vaihdon harvoin, sillä vain 0,6 % resepteistä sisälsi lääkärin kieltomerkinnän. Psyykenlääkkeiden resepteissä lääkäreiden kieltoja oli suhteellisesti eniten (1,1 %). Ostajan kielto oli 14 %:ssa resepteistä. Loput reseptit (11 %) jäivät vaihtamatta jostain muusta syystä. Muu syy voi olla esimerkiksi hintaputkeen kuuluvan valmisteen loppuminen tukkukaupasta tai se, että lääke oli alunperin määrätty ennen huhtikuun alkua. Eniten säästöä syntyi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden (yhteensä 2,8 miljoonaa euroa) ja depressiolääkkeiden (0,7 miljoonaa euroa) vaihdoista ja hintakilpailusta. Kaikkiaan 146 000 asiakasta vaihtoi ainakin yhden lääkkeistään. Lisätietoja Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosasto, yliproviisori Sinikka Rajaniemi, puh. 020 434 3921 tai 040 539 8777, tai Kelan tutkimusosasto, erikoistutkija Jaana Martikainen, puh. 020 434 1953 ja nuorempi tutkija Mareena Paldán, puh. 020 434 1972. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00180/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.