Laitoskuntoutus lievittää vanhusten yksinäisyyttä ja vähentää kipuja

Veikko Kallio -symposiumi V Turussa 20.11. 2003 Laitoskuntoutus lievittää vanhusten yksinäisyyttä ja vähentää kipuja Kelan kustantamaan yli 65-vuotiaiden geriatriseen kuntoutukseen osallistuvien määrä on kasvanut viime vuosina. Kelan tutkijat selvittävät parhaillaan, miten kuntoutus vaikuttaa vanhuksiin ja lisääkö se ikääntyneiden mahdollisuuksia asua pidempään kotona. Kelan tutkimusosasto järjestää seminaarin vanhuskuntoutuksen uusista tavoitteista. Tilaisuus on Turussa Kelan tutkimuskeskuksessa Peltolantie 3:ssa torstaina 20.11. 2003 kello 9.30-16.00. Ohessa tilaisuuden ohjelma. Tervetuloa! Alustavien tutkimusten mukaan kuntien, kuntoutuslaitosten ja Kelan yhteistyössä järjestämä laitoskuntoutus vähentää kipuja ja kohentaa vanhusten mielialaa. Kuntoutujien kokema yksinäisyys lievittyy, sillä monet saavat hoitojakson aikana uusia, pitkäaikaisiakin tuttavia. Avokuntoutuksen etu on siinä, että sen yhteydessä kuntoutujille voidaan hankkia kotiin tarpeellisia apuvälineitä. Suomessa päävastuu vanhusten kuntouttamisesta on kuntien sosiaali- ja terveystoimella sekä veteraanikuntoutuksen osalta Valtiokonttorilla. Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistui viime vuonna 4 280 yli 65- vuotiasta. Vuonna 1992 osallistujia oli 1 443. Julkaisu: Karppi S-L ym.: Ikäihmisten verkostomallinen kuntoutus. Laitos- ja avopainotteisen kuntoutusmallin arviointi. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 59, ISBN 951-669-625-2. Lisätietoja: Katariina Hinkka, LT, tutkijalääkäri, IKÄ-hankkeen vastuututkija, katariina.hinkka@kela.fi, puh. 020 434 6410, gsm (040) 516 8156 Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Tanja Heikkinen, suunnittelija, Kelan tutkimusosasto, tanja.heikkinen@kela.fi, puh. 020 434 1921 www.kela.fi/tutkimus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00310/wkr0002.pdf Appendix

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.