Lasten ja nuorten psykoterapioihin lisää rahaa

Kela tiedottaa 20.7.2004 Lasten ja nuorten psykoterapioihin lisää rahaa Kela sai valtion lisätalousarviosta 600 000 euroa lisämäärärahaa kohdennettavaksi lasten ja nuorten psykoterapioihin 1.7.2004 alkaen. Rahamäärä mahdollistaa terapian myöntämisen vuodeksi lähes 200 nuorelle. Nuoret opiskelijat ovat Kelan psykiatrisen kuntoutuksen tärkein kohderyhmä ja heidän kuntoutustarpeensa ovat edelleen suuret. Myönteisten päätösten osuus lasten ja nuorten hakemuksissa nousi 80 %:iin toisella vuosineljänneksellä, kun se oli ensimmäisellä neljänneksellä vain 70 %. Aikuisten psykoterapiahakemusten myöntöprosentti nousi 56 %:sta 64 %:iin. Tämä merkitsee sitä, että myös aikuisten kohderyhmässä löydetään yhä paremmin ne asiakkaat, joille kahden vuoden terapiaa voidaan pitää riittävänä muun muassa työkyvyn ylläpitämisen ja parantamisen kannalta. Aikuisten psykoterapiaa myönnettiin alkuvuonna 1 258 uudelle asiakkaalle. Nuorten ikäryhmässä kokonaan uusia asiakkaita otettiin alkuvuonna yhteensä 441. Asiakasmäärät tulevat ilmeisesti nousemaan loppuvuonna, joten yhä useammalla on mahdollisuus päästä Kelan tukeman terapian piiriin. Kela on tarkentanut joulukuussa 2003 vahvistettua ohjetta psykoterapioiden myöntämisperusteista. Ohjeen mukaanhan sekä aikuisten että nuorten terapiaa tuetaan pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajan ja enintään 1-2 käyntikertaa viikossa. Nuorille voidaan tukea myöntää kertaviikkoisena myös kolmannen vuoden ajaksi, jos se on tarpeen opintojen loppuun saattamiseksi. Lapsia Kela ottaa uusina asiakkaina vain monimuotoisiin perhekuntoutuksen hankkeisiin. - Ohjeisiin ei ole tehty suuria muutoksia. Uuden ohjeistuksen tavoitteena on kuitenkin helpottaa terapiahakemusten ratkaisuja ja välttää ohjeiden liian tiukkaa tulkintaa. Ohjeissa korostetaan, että kokonaisarvio hakijan tilanteesta ratkaisee, kehittämispäällikkö Tomi Ståhl Kelan kuntoutuslinjalta kertoo. Psykoterapioiden saajat - tuoreet tilastot vuodelta 2004 Lasten ja nuorten terapiaa sai tammi-kesäkuussa yhteensä 3 398 kuntoutujaa. Ratkaisuja tehtiin yhteensä 2 693 kappaletta. Myönteisen päätöksen sai 1 998, hylkäävän 509 ja lakkautuspäätöksen 186 hakijaa. Suurin osa tehdyistä päätöksistä oli toisen vuoden jatkopäätöksiä. Psykoterapiaa sai 3 728 aikuista tammi-toukokuussa. Psykoterapiaratkaisuja tehtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 4 887. Myönteisiä ratkaisuja oli 2 866, hylkääviä 1806 ja lakkautuksia 215. Harkinnanvaraiseen psykiatriseen kuntoutukseen on vuodelle 2004 varattu noin 26 miljoonaa euroa. Tästä psykoterapioiden osuus on lähes 20 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 Kelan tukea psykoterapiaan tulee todennäköisesti saamaan yli 10 000 kuntoutujaa. Lisätietoja kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, puh. 020 43 43666 tai asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi, puh. 020 43 43230 Linkki uusiin ohjeisiin (ohjeet Kelan Internet-sivuilla www.kela.fi kohdassa Yhteisöasiakkaat) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT00180/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit