Liiat opintotuet palautettava maaliskuun loppuun mennessä

Kela muistuttaa, että vuoden 2004 opintotuen vapaaehtoinen palautusaika päättyy maaliskuun lopussa. Jos opiskelija ei palauta tukea ajoissa, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 prosentilla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot vuonna 2004 ylittivät vuositulorajan, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät. Viimeinen palautuspäivä on 31.3.2005. Tukien palauttaminen käy helposti täyttämällä olosuhdemuutoslomake ja toimittamalle se maalis-kuun puoliväliin mennessä Kelaan tai yliopiston opintotukitoimistoon, josta opiskelijalle lähetetään kotiin valmiiksi täytetty pankkisiirtolomake. Jos opiskelijalle maksettiin vuonna 2004 opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 9 090 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa Kelan toimistosta tai Internet-sivujen asiointipalvelusta osoitteesta http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/alias/asiointi Tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset bruttomääräiset ansio- ja pääomatulot ilman vähen-nyksiä sekä toimeentuloon tarkoitetut apurahat ja ulkomaan tulot. Opiskelijan on itse laskettava opintotukeen vaikuttavien muiden tulojensa määrä. Jos opiskelija ei itse huolehdi siitä, että hänen tulonsa eivät ylitä vuositulorajaa, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin. Kun tukea maksetaan takaisin tulovalvonnan jälkeen, takaisin maksettava määrä on 15 prosenttia suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa. Vapaaehtoisen palautuk-sen etuna on myös se, että korkeakouluopiskelija saa tukiajan uudelleen käyttöönsä. Vuosi sitten opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 19,4 miljoonaa euroa 29 700 opiskelijalta. Lisätietoja Kela, pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, puh. 020 434 3254, ilpo.lahtinen@kela.fi, tai suunnittelija Pirkko Antikainen, puh. 020 434 3364, pirkko.antikainen@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit