Liiat opintotuet palautettava maaliskuun loppuun mennessä

Kela tiedottaa 4.3. Liiat opintotuet palautettava maaliskuun loppuun mennessä Kela muistuttaa, että vuoden 2002 opintotuen vapaaehtoinen palautusaika päättyy maaliskuun lopussa. Jos opiskelija ei palauta tukea ajoissa, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 prosentilla korotettuna. Jos opiskelijan tulot vuonna 2002 ylittivät vuositulorajan, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät. Viimeinen palautuspäivä on 31.3.2003. Tukien palauttaminen käy helposti täyttämällä olosuhdemuutoslomake ja toimittamalle se maaliskuun puoliväliin mennessä Kelaan tai yliopiston opintotukitoimistoon, josta opiskelijalle lähetetään kotiin valmiiksi täytetty pankkisiirtolomake. Jos opiskelijalle maksettiin vuonna 2002 opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 9 090 euroa. Tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset bruttomääräiset ansio- ja pääomatulot ilman vähennyksiä sekä toimeentuloon tarkoitetut apurahat ja ulkomaan tulot. Jos opiskelija ei itse huolehdi siitä, että hänen tulonsa eivät ylitä vuositulorajaa, Kela perii liikaa maksetut tuet takaisin. Kun tukea maksetaan takaisin tulovalvonnan jälkeen, takaisin maksettava määrä on 15 prosenttia suurempi kuin vapaaehtoisessa palautuksessa. Vapaaehtoisen palautuksen etuna on myös se, että korkeakouluopiskelija saa tukiajan uudelleen käyttöönsä. Vuosi sitten opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 16,7 miljoonaa euroa 22 100 opiskelijalta. Tästä huolimatta takaisinperintätapausten määrä kasvoi. Helmikuun alussa Kela teki tukivuoden 2001 tulovalvonnan, jonka tuloksena lähetettiin päätösehdotus opintotuen takaisinperinnästä 28 400 opiskelijalle. Lisätietoja pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, puh. 020 434 3254, ilpo.lahtinen@kela.fi suunnittelija Pirkko Antikainen, puh. 020 434 3364, pirkko.antikainen@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00100/wkr0001.doc

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit