Maahanmuuttajan erityistukea voi nyt hakea Kelasta

Maahanmuuttajan erityistukea voi nyt hakea Kelasta Iäkkäät ja työkyvyttömät maahanmuuttajat voivat nyt hakea Kelasta uutta maahanmuuttajan erityistukea. Tuki voidaan myöntää 1.10.2003 alkaen, jolloin tukea koskeva laki astuu voimaan. Maahanmuuttajan erityistuki on uusi taloudellinen tukimuoto. Lain valmistelussa arvioitiin, että Kelan erityistukiasiakkaaksi siirtyy kunnallisen toimeentulotuen piiristä noin 3 700 ikääntynyttä tai työkyvytöntä maahanmuuttajaa. Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ovat suurin ryhmä, jota uudistus koskee. Erityistukea haetaan Kelasta lomakkeella Maahanmuuttajan erityistukihakemus (MM). Tukihakemuksia on voinut jättää Kelan toimistoihin heinäkuun alusta lähtien. Eniten hakemuksia on jätetty pääkaupunkiseudun toimistoihin. Tukihakemusten ratkaiseminen alkaa syyskuun loppupuolella. Tuki maksetaan kuukauden 22. päivä ja ensimmäinen maksupäivä on 22.10. Lain voimaantulon jälkeen tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Kuka voi saada erityistukea? Erityistukea voi saada 65 vuotta täyttänyt tai työkyvytön 16-64 -vuotias maahanmuuttaja. Tuen saaminen ei edellytä Suomen kansalaisuutta, mutta tuensaajan on oltava asunut Suomessa vähintään viisi vuotta. Erityistuen myöntäminen edellyttää, että maahanmuuttaja on ensin hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki eläkkeet ja muut etuudet, joihin hänellä voi olla oikeus. Suomesta maahanmuuttaja ei yleensä saa täysimääräistä kansaneläkettä, koska kansaneläkkeen määrään vaikuttaa henkilön Suomessa asuma aika. Tulot ja omaisuus vaikuttavat tuen määrään Erityistuen täysi määrä on sama kuin täyden kansaneläkkeen määrä. Erityistuki on saajalleen verovapaa etuus. I kuntaryhmässä, johon kuuluvat pääkaupunkiseutu ja suurimmat kaupungit, erityistuen täysi määrä on avio- tai avoliitossa olevalle 434,17 euroa kuussa ja yksinäiselle 493,45 e/kk. Muualla maassa erityistuen täysi määrä on avio- tai avoliitossa olevalle 416,69 e/kk ja yksinäiselle 472,93 e/kk. Erityistuen määrään vaikuttavat hakijan ja hänen puolisonsa käytettävissä olevat nettotulot. Tulojen lisäksi erityistuen määrään vaikuttaa hakijan ja hänen puolisonsa omaisuus. Omassa käytössä olevaa asuntoa ei kuitenkaan oteta huomioon omaisuutena. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kuitti, päätös tai muu selvitys hakijan muista tuloista tai omaisuudesta. Erityistuen määrä pienenee muiden tulojen kasvaessa. Pienin maksettava erityistuki on 11,15 e/kk. Erityistukea ei makseta, jos yksinäisen henkilön tulot ovat vähintään 483 e/kk (I kuntaryhmä) tai 462 e/kk (II kuntaryhmä). Avio- tai avoliitossa olevan henkilön kohdalla tulorajat ovat puolison tuloista ja kuntaryhmästä riippuen 406-858 e/kk. Lisätietoja Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Marjukka Turunen, p. 020 434 3429 . Kelainfo 3/2003: Maahanmuuttajan erityistuki http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/info3verkko/$File/info3ve rkko.pdf?OpenElement Kelainfo 3/2003: Special Assistance for Immigrants http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/Kelainfo3englanti/$File/i nfo3eng.pdf?OpenElement Kelainfo 3/2003: Maahanmuuttajan erityistuki venäjäksi http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/kelainfo3venaja/$File/inf o3ven.pdf?OpenElement Kelainfo 3/2003: Särskilt stöd för invandrare http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/info3r/$File/info3rverkko .pdf?OpenElement ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/02/20030902BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/02/20030902BIT00010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.