Maija Perho johtaa Kelan valtuutettuja

Maija Perho johtaa Kelan valtuutettuja Kelan valtuutetut valitsivat puheenjohtajakseen kansanedustaja Maija Perhon. Varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Pirkko Peltomo. Eduskunta valitsee vaalikausittain 12 Kansaneläkelaitoksen valtuutettua, joiden tehtävänä on valvoa Kelan toimintaa ja hallintoa. Lisäksi valtuutettujen tehtävänä on kiinnittää huomiota Kelan palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Uudet valtuutetut järjestäytyivät eilen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan. Valtuutettuja vetämään valittiin edellisessä hallituksessa sosiaali- ja terveysministerinä toiminut Maija Perho ja muiksi valtuutettujen suppeamman työvaliokunnan jäseniksi kansanedustajat Pirkko Peltomo, Juha Rehula, Kirsi Ojansuu ja Anne Huotari. "Kela on tähänkin saakka ollut aloitteellinen lainsäätäjien suuntaan, mutta toivon vielä enemmän palautetta siitä, minkälaisiin ongelmiin lakien toimeenpanossa törmätään ihan Kelan asiakaspalvelusta alkaen", toivoo Maija Perho. Uusien valtuutettujen asialistalta Perho nostaa esiin erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ja siihen liittyvät palveluketjut, joissa Kela on mukana. "Yksi tärkeä palveluketjun osa on kuntoutus, jolla voidaan parantaa pidempään työttömänä olleiden työ- ja toimintakykyä. Ketjun toimivuus liittyy osaltaan työllisyysasteen nostamistavoitteeseen." Kansaneläkelaitoksen valtuutetut 2003-2007 ovat kansanedustajat Anne Huotari, Valto Koski, Marjaana Koskinen, Tuija Nurmi, Kirsi Ojansuu, Pirkko Peltomo, Maija Perho, Juha Rehula, Sari Sarkomaa, Seppo Särkiniemi ja Jaana Ylä-Mononen sekä johtava lääkäri Niilo Keränen. Valtuutettujen sihteerinä jatkaa suunnittelupäällikkö Olli Valpola Kelasta. Lisätietoja valtuutettujen puheenjohtaja, kansanedustaja Maija Perho, p. (09) 432 3128 tai 050 511 3128 valtuutettujen sihteeri, suunnittelupäällikkö Olli Valpola, p. 020 434 1592 tai 040 540 4718 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00620/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.