Maksetut työttömyysturvaetuudet kasvoivat 8 prosenttia vuonna 2003

Maksetut työttömyysturvaetuudet kasvoivat 8 prosenttia vuonna 2003 Työnhakijoille korvattuja työttömyysturvaetuuksia maksettiin vuonna 2003 yhteensä 2,7 miljardia euroa. Työttömyyskassojen osuus tästä oli 1, 6 miljardia ja Kelan 1, 1 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuodesta 8 prosenttia. Tiedot ovat joulukuussa ilmestyneestä Kelan ja Vakuutusvalvontaviraston yhteistyönä tekemästä teemajulkaisusta Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2003. Julkaisu sisältää sekä työttömyyskassojen että Kelan maksamat työttömyysturvaetuudet ja se ilmestyi nyt kymmenen vuoden tauon jälkeen. Julkaisu on osa Suomen virallista tilastoa (SVT Sosiaaliturva). Vuoden 2003 lopussa työttömyyskassojen ja Kelan maksamien työttömyysturvaetuuksien saajia oli 342 200 henkilöä, mikä oli 10,2 % Suomen 17-64–vuotiaasta väestöstä. Kasvua vuoden 2002 lopun saajiin oli 2 %. Suhteessa kuntien 17-64–vuotiaaseen väestöön eniten työttömyysturvaetuuksien saajia oli Sallassa (22,2 %). Kauniaisissa vastaava suhdeluku oli maan pienin (3,3 %). Vuonna 2003 työttömyyspäivärahoja (ansiopäiväraha ja peruspäiväraha) sekä työmarkkinatukea maksettiin 2 375,1 miljoonaa euroa, mikä oli 87 % kaikista työttömyyskassojen ja Kelan maksamista työttömyysturvaetuuksista. Ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa saaneiden määrät kasvoivat vuonna 2003 edellisvuodesta. Vuoden 2003 lopussa ansiopäivärahaa sai 139 100 henkilöä, mikä on 9 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Peruspäivärahaa sai joulukuun lopussa 22 000 henkilöä, kasvua oli 2 900 henkilöä edellisestä vuodesta. Työmarkkinatuen saajien määrä laski: vuoden lopussa työmarkkinatuen saajia oli 145 600 henkilöä, mikä on 5 600 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoimapoliittista koulutustukea maksettiin vuonna 2003 työttömyyskassoista 162,0 miljoonaa euroa ja Kelasta 15,3 miljoonaa euroa. Yhteensä työvoimapoliittista koulutustukea maksettiin 22 % enemmän kuin vuonna 2002. Koulutuspäivärahaa maksettiin työttömyyskassoista 12,2 miljoonaa euroa ja Kelasta 3,4 miljoonaa euroa. Kasvua koulutuspäivärahojen korvauksissa oli 29 % edelliseen vuoteen. Vuorottelukorvausten määrä kasvoi vuonna 2003 peräti 32 % 74,3 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa vuorottelukorvauksen saajia oli kuitenkin 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin, 5 830 henkilöä. Työmarkkinatuen yhdistelmätukea maksettiin 98,4 miljoonaa euroa vuonna 2003, mikä oli 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa työmarkkinatuen yhdistelmätuella oli työllistettynä 15 000 henkilöä. Tämä oli 500 henkilöä enemmän kuin vuoden 2002 lopussa. Lisätietoja Kelan aktuaari ja tilasto-osasto, suunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 434 1307, heidi.kemppinen@kela.fi Tilasto Suomen Työttömyysturvasta 2003 –julkaisu on myös Kelan internet-sivuilla: www.kela.fi > Kela tilastoi > Verkkotilastot > Vuositilastot > Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suora linkki: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/211204084401TL?OpenDocument ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=63699&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit