Matkojen yhdistely säästää yhteiskunnan kustannuksia

Yli puolet Kelan korvaamista matkoista tehdään taksilla. Kasvavia kustannuksia pyritään hillitsemään keskittämällä matkojen tilaukset tilausvälityskeskuksiin, joissa yhdistellään varsinkin pitkiä taksimatkoja.

Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjä matkoja osana sairausvakuutusta, jonka rahoitukseen osallistuvat kaikki palkansaajat, yrittäjät ja eläkkeensaajat.

Viime vuosina matkakorvaukset ovat nousseet noin 10 % vuosittain. Vuonna 2010 matkakorvauksia maksettiin kaikkiaan 251 miljoonaa euroa. Varsinkin taksilla tehtyjen matkojen kustannukset ovat kasvaneet. Tämä johtuu taksankorotusten lisäksi joukkoliikenteen vähenemisestä, terveydenhuollon keskittymisestä ja väestön ikääntymisestä.

Matkakustannusten kasvua on pyritty hillitsemään uudella suorakorvausjärjestelmällä, joka on jo käytössä Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ensi vuonna järjestelmä laajenee yhdeksään sairaanhoitopiiriin, ja syksyyn 2013 mennessä se on käytössä koko maassa.

Suorakorvausjärjestelmässä taksi tilataan kunkin sairaanhoitopiirin alueella toimivan tilausvälitysyhtiön keskitetystä puhelinnumerosta. Keskitetty tilausvälitys mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron lisäksi Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistelyn. Asiakkaan matkaa ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuollon edustaja on katsonut, ettei se ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista.

Vähentyneet kilometrit tuovat säästöjä

Suorakorvausmatkoja välittäneiden taksiyhtiöiden tilastojen mukaan yksinomaan Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueilla matkojen yhdistelyn arvioidaan hillitsevän kustannusten kasvua noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä joka viides suorakorvausmatka on yhdistelty. Siellä vuosisäästöt nousevat arviolta 1,3 miljoonaan euroon. Suurin osa säästöistä tulee säästetyistä ajokilometreistä. Yhdistelyn lisäksi säästöihin vaikuttavat suorakorvausmatkojen määrä sekä alueelliset etäisyydet. Ensi vuonna suorakorvausjärjestelmään liittyy useita alueita, muun muassa Lappi, jossa välimatkat ovat pitkiä ja joukkoliikenteen käyttö paikoitellen hankalaa.

Suorakorvaus kerryttää nopeasti matkakattoa ja on helppo asiakkaalle

Suorakorvausjärjestelmässä asiakas saa matkakorvauksen jo taksissa näyttämällä Kela-korttia. Matkan tilaustieto yhdistetään taksamittarilta tulevaan maksutapahtumatietoon ja tiedot lähetetään kerran päivässä sähköisesti Kelaan. Koska matkakorvaukset saadaan heti käsittelyyn, ne kerryttävät nopeasti asiakkaan vuotuista omavastuuosuutta, ns. matkakattoa (157,25 euroa).

Suorakorvausjärjestelmän ansiosta myös lyhyet, kustannuksiltaan alle 9,25 euron omavastuun jäävät matkat tulevat Kelan tietoon, ja ne lasketaan mukaan matkakattokertymään. Matkakaton täytyttyä Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin osoituksena matkakaton täyttymisestä. Tämän jälkeen asiakkaan ei tarvitse maksaa matkan omavastuuosuutta.

Koska asiakkaan matkatilaus välitetään asiakasta lähinnä olevalle ajovuorossa olevalla taksille, asiakas ei voi valita suorakorvausmenettelyssä tiettyä kuljettajaa. Jos asiakas ei halua käyttää suorakorvausmenettelyä, hän voi tilata matkan valitsemaltaan taksiyrittäjältä myös suorakorvausalueella. Tällöin asiakas joutuu maksamaan taksimatkan koko hinnan itse ja hakemaan korvausta Kelalta jälkikäteen tarvittavine liitteineen.

Jälkikäteen paperilomakkeella haetun korvauksen käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Taksiin oikeuttava todistus pysyväksi

Kela korvaa matkoja ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Jos asiakas ei voi käyttää julkisia kulkuvälineitä terveydentilansa vuoksi, hänellä on mahdollisuus saada terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus (SV 67) oikeudesta taksin käyttöön. Aikaisemmin matkakorvausta varten annettu todistus voitiin kirjoittaa vain yhtä käyntiä koskevaksi tai määräajaksi. Nyt todistus voidaan kirjoittaa myös toistaiseksi voimassa olevaksi eli käytännössä pysyväksi eikä erillisiä todistuksia enää tarvita.

Vuonna 2010 Kela korvasi 5,2 miljoonaa matkaa, joista 3 miljoonaa oli taksilla tehtyjä matkoja.

Lisätietoja medialle:

Kelan terveysosasto, pääsuunnittelija Anne Giss puh. 020 6343 986

Kelan tutkimusosasto, tutkija Jussi Tervola, puh. 020 634 1874 (matkakorvaustilastot)

etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:

Taksimatkojen uuden suorakorvausjärjestelmän käyttöönoton aikataulu 2012–2013

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/030211142159TK?OpenDocument

Usein kysytyt kysymykset taksimatkojen suorakorvauksesta

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/030211142411TK?OpenDocument

Taksin tilausnumerot eri sairaanhoitopiireissä

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/150410120437HL?OpenDocument

Kelan sairausasioiden palvelunumero 020 692 204 arkisin klo 8–18

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit