Mielenterveysongelmat entistä useammin työstä poissaolojen syynä Euroopassa

Mielenterveysongelmat ovat entistä useammin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syynä mo-nissa Euroopan maissa. Tällainen tilanne on myös Suomessa, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsis-sa. Julkaisussa vertaillaan mielenterveysongelmien esiintyvyyttä, sairauspoissaoloja, työkyvyttö-myyttä ja mielenterveyden edistämiseksi tehtyjä toimia näissä neljässä maassa. Päätelmiä on tehty saatavilla olevien tilastotietojen perusteella. Julkaisu on artikkelikokoelma. Jokaisesta tutkittavasta maasta on oma artikkelinsa sekä yhteenveto maiden välisistä yhdenmukaisuuksista ja eroista. Julkaisussa kerrotaan, millaisia eroja miesten ja naisten välillä on mielenterveysongelmissa, sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyydessä. Mukana on myös artikkeli, jossa käsitellään kansainvälisiä yrityksiä edistää mielenterveyttä. Kirjoittajien mukaan työpaikoilla tiedetään hyvin, että hyvän johtamisen ja työn organisoimisen sekä sosiaalisen yhteistoiminnan avulla voidaan ehkäistä työn aiheuttamaa henkistä kuormitusta ja ahdistuneisuutta. Keinoja ei kuitenkaan käytetä. Myös kuntouttavassa ja työhön palaamista tukevassa toiminnassa olisi kehittämisen varaa. Lisätietoja: Kelan tutkimusosasto, tutkimusprofessori, LKT Jorma Järvisalo, puh. 020 434 6385 tai 040 544 6389 jorma.jarvisalo@kela.fi Julkaisu: Järvisalo J, Andersson B, Boedeker W and Houtman I, eds. Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability. Experiences in Finland, Germany, the Netherlands and Sweden. Helsinki: Kela, Social Security and Health Reports 66, 2005. ISBN 951-669-658-9 (print), ISBN 951-669-659-7 (pdf) Julkaisu on luettavissa Kelan tutkimusosaston Internet-sivuilla osoitteessa: http://www.kela.fi/tutkimus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit