Mikael Forss Kelan määräaikaiseksi johtajaksi

Kela tiedottaa 22.10.2003 Mikael Forss Kelan määräaikaiseksi johtajaksi Kelan hallitus nimitti tänään valtiotieteen tohtori Mikael Forssin Kelan määräaikaiseksi johtajaksi marraskuun alusta lukien. Virkakausi päättyy viimeistään 31.8.2004. Mikael Forss toimii Kelan tutkimusosaston osastopäällikkönä ja on sitä ennen toiminut Kelassa tutkimus- ja kehitysyksikön johtajana 16.2.2001- 31.8.2002. Kelaa ennen hän on työskennellyt mm. Åbo Akademin kansantaloustieteen professorina ja sosiaalipoliittisen laitoksen johtajana sekä Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osastopäällikkönä. Hänellä on virassa edellytetty täydellinen ruotsin kielen taito. Johtajan virkaan oli kahdeksan hakijaa. Koska virkasuhde kestää alle vuoden, valinnassa korostettiin Kelan tuntemusta ja Kelassa hankittua johtamiskokemusta. Kelan valtuutettujen päätöksen mukaan virka täytetään määräaikaisena, sillä tavoitteena on vähentää Kelan johtajien määrää. Samalla hallitus päätti tarkistaa Kelan johtajien työnjakoa 1.11.2003 lukien siten, että tutkimusosastosta vastaavaksi johtajaksi määrätään Mikael Forss ja tietohallinto-osastosta vastaavaksi johtajaksi Matti Puhakka. Johtaja Mikael Forssin sijaiseksi määrätään johtaja Asko Apukka. Näin muutettu työnjako on voimassa enintään 31.8.2004 saakka. Vakuutuspiirejä yhdistetään Kelan hallitus päätti yhdistää ensi vuoden alusta Länsi-Suomen alueella neljä pienehköä vakuutuspiiriä kahdeksi suuremmaksi. Kahdesta uudesta vakuutuspiiristä tulee kummastakin väestömäärältään keskikokoisia. Kelan toimistojen tai henkilökunnan määrä ei vähene vakuutuspiirien yhdistämisen seurauksena, mutta yhdistäminen antaa entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää sähköistä asiakirjahallintaa erityistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä töiden tasaamisessa. Kyrönmaan ja Suupohjan vakuutuspiirit yhdistetään uudeksi Kyrönjoen vakuutuspiiriksi, johon kuuluvat Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Isonkyrön, Jurvan, Karijoen, Laihian, Teuvan ja Vähänkyrön kunnat. Vakuutuspiirin asukasmääräksi tulee noin 47 000 ja siihen kuuluu viisi täyden palvelun toimistoa. Kauhavan ja Lapuan vakuutuspiirit yhdistetään uudeksi Kauhavan-Lapuan vakuutuspiiriksi, johon kuuluvat Alajärven, Kauhavan ja Lapuan kaupungit sekä Alahärmän, Evijärven, Kortesjärven, Lappajärven, Vimpelin ja Ylihärmän kunnat. Uudessa vakuutuspiirissä on noin 51 500 asukasta ja kuusi Kelan toimistoa. Kela jatkaa Psykoterapiaprojektin rahoitusta Hallitus päätti jatkaa Psykoterapiaprojektin rahoitusta ensi vuonna 380 000 eurolla harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista edellyttäen, että eduskunta myöntää tarvittavat varat. Projektin tavoitteena on arvioida lyhyen ja pitkän terapian vaikuttavuuseroja vertaamalla neljän Suomessa yleisesti käytetyn terapiamuodon vaikutuksia masennustilojen ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Tutkimus alkoi vuonna 1992 ja päättyy vuonna 2006. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Kelan lisäksi Biomedicum Helsinki säätiö, HUS, Kansaterveyslaitos ja Kuntoutussäätiö. Myös matkojen yhdistelykokeilua jatketaan Kela jatkaa ensi vuonna matkojen yhdistely- ja ketjutuskokeilua (JATKE- hanke) Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Kokeilujen perusteella voidaan jo nyt arvioida, että koko maahan ulotettuna "kimppakyydit" ja matkojen ketjutus säästäisivät vuositasolla useita miljoonia euroja. ************************************************************************ *************************** Lisätietoja Hallituksen puheenjohtaja maaherra Rauno Saari puh. 020 51 72002 Hallituksen sihteeri, osastopäällikkö Juhani Rantamäkipuh. 040 758 1293 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00760/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.