Millaista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinoireisiin?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hyvin yleisiä, ja niihin on tarjolla runsaasti kuntoutusta.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin kuuluvat esimerkiksi selkäsairaudet, niska-ja hartiaseudun kiputilat sekä nivelrikko.

Kela järjestää monipuolista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinoireisille kuntoutujille. Työelämässä oleville henkilöille on tarjolla ns. Tules-kursseja ja työelämästä poissa oleville henkilöille ns. Typo-Tules-kursseja. Työelämässä olevien Tules-kursseja järjestetään erikseen selkä-, niska/hartia- ja niveloireisille. Tules- ja Typo-Tules-kurssit koostuvat aktivoivasta kuntoutuksesta, toiminnallisesta harjoittelusta sekä ryhmäkuntoutuksesta. Kurssit kestävät yhteensä 15 vuorokautta, ja ne toteutetaan jaksoissa vuoden kuluessa. Kuntoutuja voi itse valita, osallistuuko hän avo- vai laitosmuotoiselle kurssille.

Työelämässä olevien Tules-kursseille ja työelämästä poissa olevien Typo-Tules-kursseille voivat hakea kuntoutujat,

  • joilla on diagnosoitu selkä-, niska- tai nivelsairaus ja joiden oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
  • joiden työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä tai arkipäivän toimissa
  • joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
  • jotka ovat motivoituneet työ- ja toimintakykynsä parantamiseen ja pystyvät osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutuksen.

Kuntoutusohjelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu erikoislääkäri, fysioterapeutti ja psykologi. Työelämässä olevien kursseilla on lisäksi mukana työelämän asiantuntija. Työelämästä poissa olevien kursseilla on vastaavasti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Kuntoutuksesta suurin osa tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Lisäksi kurssilla on yksilöllisiä tapaamisia ja haastatteluja kuntoutuksen työryhmän jäsenten ja erityistyöntekijöiden kanssa. Jaksojen väliajoiksi annetaan kotona tehtäviä harjoituksia.

Kelan kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 132 (http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/104666/KU132_W.pdf).

Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa Kelan verkkosivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet.

Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, suunnittelija Leena Poikkeus, puh. 020 634 3218
suunnittelija Pirjo K. Tikka, puh. 020 634 0048
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:
www.kela.fi/kuntoutus
www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku
. Kursseja voi hakea hakusanoilla esimerkiksi ”niska”.
Kelan palvelunumero kuntoutusasioissa 020 692 205 (ma-pe klo 8-18)

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit