Miten Kela raportoi kuntoutuksen hyödyistä?

Kuntoutuksen tuloksista ja kehittämistarpeista kerätään nyt tietoa uudella raportointimallilla. Arviointitietoja alettiin kerätä maaliskuussa.

Arviointi ja raportointi koskevat aluksi työhönvalmennusta, työkokeilua ja ammatillista kuntoutusselvitystä. Jatkossa toiminta laajenee Kelan muihin kuntoutuspalveluihin.

Kuntoutujat arvioivat toimintakykyään vastaamalla asiantuntijoiden suosituksiin perustuviin kysymyksiin kuntoutuksen eri vaiheissa. He arvioivat muun muassa kokemaansa työkykyä, elämänlaatua ja mielialaa. Lisäksi kuntoutujat arvioivat sitä, miten kuntoutuksen aikana asetetut tavoitteet toteutuvat. Palveluntuottajat arvioivat omalta osaltaan kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja hyötyä asiakkaalle.

Palveluntuottajat alkavat toimittaa kuntoutuksen aikana kerättyjä tietoja Kelaan 25.5.2015 alkaen. Raportointiin osallistuminen on kuntoutujille vapaaehtoista. Sen vuoksi Kelaan toimitetaan kuntoutuksen aikana kerättyjen kyselyjen tulokset vain niiltä kuntoutujilta, jotka haluavat antaa tietonsa raportointiin.

Kela arvioi ja raportoi kuntoutuksesta saatavaa hyötyä myös rekistereistä saatavien tietojen avulla. Rekisteritiedoista tarkastellaan kuntoutujan pysymistä työssä kuntoutuksen jälkeen tai työhön pääsemistä. Lisäksi tarkastellaan mm. sairauspäivärahojen määrän muutoksia sekä eläkkeelle siirtymistä kuntoutuksen jälkeen.

Palveluntuottajilta ja rekistereistä saamiensa tietojen perusteella Kela raportoi vuosittain kuntoutuksen tuottamasta hyödystä. Raportoinnista saatavia tietoja käytetään myös kehitettäessä kuntoutusta. Tietoja voidaan käyttää myös kuntoutusta koskeviin tutkimuksiin, jos raportointiin osallistuva kuntoutuja on antanut siihen luvan.

Ensimmäinen kuntoutuksen hyötyä koskeva raportti valmistuu kesällä 2016. Raportti koskee vuoden 2015 aikana päättyneitä kuntoutusjaksoja.

Lisätietoja:
Kelan terveysosasto, kuntoutusryhmä, kehittämispäällikkö Seija Sukula, puh. 050 595 9496
pääsuunnittelija Veli-Matti Vaden, puh. 050 551 7808
http://www.kela.fi/tuloksellisuus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit