Moni huonokuntoinen vanhus on ilman Kelan hoitotukea

Moni huonokuntoinen vanhus ei ole hakenut Kelan eläkkeensaajan hoitotukea, jota Kela myöntää ikääntyneille tukeakseen heidän kotona asumistaan. Joka kymmenes ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen osallistuneista vanhuksista ei ollut hakenut tukea, vaikka täytti sen saamisen kriteerit. Tutkimuksen mukaan syynä on tiedon puute.

Hoitotuen ongelmista kirjoittavat Kelan ja Kansanterveyslaitoksen tutkijat Suomen Lääkärilehdessä tänään julkaistussa artikkelissa. Tutkimustulokset ovat peräisin meneillään olevasta Kelan ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksesta eli IKÄ-hankkeesta, jossa on mukana kaikkiaan lähes 650 vanhusta. Eläkkeensaajan hoitotukea voivat hakea eläkeläiset, joiden toimintakykyä sairaus tai vamma on heikentänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Viime vuonna Kela myönsi hoitotukea kaikkiaan 119 195:lle yli 65-vuotiaalle. Yli 85-vuotiaista suomalaisista tukea sai 41 prosenttia. Tutkijoiden mukaan todellinen tarve on suurempi, sillä jopa kolmella neljästä yli 85-vuotiaista on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista kuten pukeutumisesta ja peseytymisestä. Käytännössä hoitotuen hakeminen jää usein omaisten tai kuntien ammattihenkilöiden tehtäväksi, sillä kaikki vanhukset eivät itse pysty tukea hakemaan. Tutkimus osoitti, että myös omaisten ja ammattihenkilöstön tiedot tuesta ja sen hakemisesta ovat puutteelliset. Tutkijat esittävät, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan edustajien tulisi nykyistä tehokkaammin tunnistaa ikääntyneiden asiakkaidensa hoitotuen tarve sekä ottaa tukiasiat puheeksi heidän kanssaan. Myös viranomaisten keskinäistä tiedonkulkua pitäisi lisätä. Nykytilanteessa kunnilta puuttuu tietoa vanhuksen saamista Kelan etuuksista, ja toisaalta Kelassa ei ole riittävästi tietoa vanhuksen toimintakyvystä. Lisätietoja Kelan eläkkeensaajan hoitotuesta saa Kelan toimistoista ja Internetistä: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/230801104113EH?openDocument ja tilastotietoa etuudesta: http://www.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/NET/090503145210MV/$File/01_Elakkeet.pdf?OpenElement Artikkeli on luettavissa Kelan tutkimusosaston Internet-sivuilta http://www.kela.fi/tutkimus Sivulta on pääsy myös IKÄ-hankkeen kotisivuille. Lisätietoja: Kelan tutkimusosasto Sari Kehusmaa, tutkija, VTM, puh. 020 434 6256, sari.kehusmaa@kela.fi Kansanterveyslaitos Ulla Salmelainen, tutkija KM, puh. (02) 331 6738, ulla.salmelainen@ktl.fi Sari Stenholm, tutkija, TtM, puh. (02) 331 6734, sähköposti: sari.stenholm@ktl.fi Artikkeli: Ulla Salmelaisen, Sari Stenholmin ja Sari Kehusmaan artikkeli ”Ongelmia eläkkeensaajan hoitotuen tiedonkulussa” Suomen Lääkärilehdessä 15.4.2005.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit