Moni työttömyysetuuden saaja on 60 vuotta täyttänyt

Työttömyyskassojen ja Kelan maksamien työttömyysturvaetuuksien saajia oli vuoden 2013 lopussa 365 000. Etuuksien saajista 11 % oli 60 vuotta täyttäneitä. Ansiopäivärahan saajissa 60 vuotta täyttäneet olivat tyypillisin ikäryhmä.

Vuoden lopussa ansiopäivärahaa sai 158 600 henkilöä. Heistä 28 900 (18 %) oli 60 vuotta täyttäneitä. 50 vuotta täyttäneitä päivärahan saajista oli 46 %. Ansiopäivärahoja maksettiin 60 vuotta täyttäneille vuonna 2013 kaikkiaan 517 miljoonaa euroa, 22 % päivärahoista.

Ansiopäivärahan saajissa yli 60-vuotiaat ovat yleistyneet, koska vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneet eivät ole päässeet työttömyyseläkkeelle. Sen sijaan ikääntyvä työtön voi saada ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymisen jälkeen lisäpäiviltä vanhuuseläkeikään eli 65-vuotiaaksi asti. Lisäpäiviltä ansiopäivärahoja maksettiin viime vuonna 250 miljoonaa euroa, 11 % ansiopäivärahoista.

Kelan maksamien työttömyyden perusturvaetuuksien saajien ikäjakauma on ansioturvaa tasaisempi. Vuoden 2013 lopussa työttömyyden perusturvaa sai 199 600 henkilöä. Heistä 6 % oli 60 vuotta täyttäneitä. Joka neljäs Kelasta työttömyysetuutta saanut oli täyttänyt 50 vuotta. Tyypillisin ikäryhmä perusturvan saajissa oli 25–29-vuotiaat, heitä oli 14 % Kelan työttömyysetuuksien saajista.

Lue lisää Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä tilastojulkaisusta:
Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2013

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit