Muutoksenhakulautakuntiin tulleiden valitusten määrä kasvoi

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tuli viime vuonna 15 % enemmän valituksia kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan lautakunnan käsiteltäväksi tuli 23 988 Kelan päätöstä koskevaa valitus- ja poistoasiaa.

Valitusten määrä lisääntyi etenkin loppuvuonna, jolloin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapui noin 40 % enemmän valituksia kuin vastaavana aikana vuonna 2013.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan tulleiden valitusten määrä kasvoi vajaat 20 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja yhteensä tuli 10 997 valitusta.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa kasvu oli maltillisinta, sillä se sai käsiteltäväkseen 8 % enemmän asioita kuin edellisvuonna.

Kaikkiaan muutoksenhakulautakuntiin lähetettiin viime vuonna yhteensä 38 800 Kelan päätöstä koskevaa valitus- ja poistoasiaa. Lautakunnissa ratkaistiin vuonna 2014 kaikkiaan 26 013 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa. Valituksen alaisista Kelan päätöksistä 7 %:iin tuli muutos lautakuntien käsittelyssä.

Valitusten käsittelyajat lyhenivät

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli asiat keskimäärin 213 vuorokaudessa, mikä oli lähes 17 % nopeammin kuin edellisvuonna

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa käsittelyaika lyheni noin 7 % edellisestä vuodesta. Käsittelyaika oli keskimäärin 221 vuorokautta vuonna 2014. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa käsittelyaika pysyi entisellään, ja se oli keskimäärin 212 vuorokautta.

Eniten valitettiin yleisestä asumistuesta

Määrällisesti eniten Kelan asiakkaat valittivat yleisen asumistuen päätöksistä. Valituksia jätettiin yhteensä 4 542. Yleisen asumistuen päätöksiä tehtiin Kelassa viime vuonna yhteensä 542 437, joten valitusten osuus tehdyistä päätöksistä oli kuitenkin vain 0,8 %.

Myös sairauspäivärahapäätöksistä tehtiin paljon valituksia (3 644). Sairauspäivärahapäätöksiä tehtiin Kelassa 648 923, joten valitusten osuus tehdyistä päätöksistä oli 0,6 %. Suhteessa tehtyihin ratkaisuihin eniten (6,2 %) valitettiin työkyvyttömyyseläkettä koskevista päätöksistä. Työkyvyttömyyseläkkeen päätöksiä tehtiin Kelassa viime vuonna 41 886 ja valituksia tuli 2 595.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla

Asiakas voi hakea muutosta Kelan päätökseen valittamalla. Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen itse, jos päätös on virheellinen. Jos päätöstä ei Kelan mielestä voida oikaista asiakkaan haluamalla tavalla, se lähettää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan.

Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena on etuudesta riippuen Sosiaaliturvan, opintotuen tai työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta. Lautakunnat ovat Kelasta riippumattomia, itsenäisiä muutoksenhakuelimiä. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste.

Lue lisää tilastokatsauksesta: Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on kääntynyt kasvuun.

Lisätietoja medialle:
Kelan tilastoryhmä
suunnittelija Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja verkossa:
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Silja Romon haastattelu:
Kansalaisen oikeusturvan vartija
http://sosiaalivakuutus.fi/kansalaisen-oikeusturvan-vartija/

Päätöksestä valittaminen kela.fi-sivuilla.
http://www.kela.fi/hakemuksesta-paatokseen_paatoksesta-valittaminen

Tänään 19.3. klo 12 Kelassa seminaari, jota voi seurata verkossa:
Muutoksenhaku sosiaalivakuutuksessa - valittavatko ihmiset turhaan?
http://www.kela.fi/muutoksenhaku-sosiaalivakuutuksessa

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit