• news.cision.com/
  • Kela/
  • Nopeaa hoitoon pääsyä arvostetaan – jo puolella lapsiperheistä yksityinen sairauskuluvakuutus

Nopeaa hoitoon pääsyä arvostetaan – jo puolella lapsiperheistä yksityinen sairauskuluvakuutus

Report this content

Suomalaisista lapsiperheistä jo puolella on lasten yksityisiä sairauskuluvakuutuksia, selviää Itä-Suomen yliopiston tuoreesta kyselytutkimuksesta. Aikuisilla vakuutus on noin joka viidennellä.

Professori Hannu Valtonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että tärkein syy vakuutusten hankintaan on halu päästä julkisten palvelujen jonojen ohi nopeammin hoitoon. Lasten palvelujen käyttöä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla käsitellään Kelan järjestämässä tutkimusseminaarissa 23.9.2014 (http://www.kela.fi/lasten-terveyspalvelut-julkisella-ja-yksityisella) jossa julkaistaan myös Valtosen työryhmän tutkimusraportti.

Tutkimuksen perusteella vakuutusten hankinta on yleisempää varakkailla ja koulutetuilla. Lasten vakuutukset lisäävät sekä julkisten ja yksityisten palvelujen käyntejä. Vakuutuksen ottaneilla aikuisilla julkisten palvelujen käynnit vähenevät, kun yksityisten palvelujen määrä lisääntyy. Valtosen mukaan erityisesti lasten vakuuttamisen laajuus viittaa siihen, etteivät perheet luota julkisten palvelujen kykyyn vastata kansalaisten tarpeisiin. Itä-Suomen Yliopiston tutkimusta rahoittivat Kela ja Finanssialan keskusliitto.

Tampereen yliopistossa käynnissä olevan tutkimushankkeen haastatteluaineistossa yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä lapsille perusteltiin palvelujen nopeudella ja arjen sujuvuudella. Tutkija Liina Sointu kertoo seminaarissa, että perusteluissa korostui myös suora pääsy erikoislääkärille.

Vanhempien haastattelujen lisäksi hankkeessa käytetään aineistona internetkeskusteluja. Internetkeskusteluja tutkinut Suvi Karhu kertoo, että keskusteluissa vanhemmat kokevat vakuutuksen turvana sairastumisesta väistämättä seuraavien kustannusten varalle ja toisaalta välineenä, joka tekee valinnan julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen välillä mahdolliseksi. Tampereen yliopiston tutkimusta rahoittaa Kela.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Jutta Järvelin puolestaan kertoo rekisteritutkimukseen perustuvassa esityksessään, että pääkaupunkiseudulla valtaosa alle 7-vuotiaista oli käyttänyt joko ainoastaan julkisia tai ainoastaan yksityisiä palveluja. Noin viidesosa tästä ikäryhmästä oli käyttänyt molempien sektorien palveluja. THL:n tutkimus on osa peruspalveluhanketta, jossa pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalveluita tutkitaan laajasti useista eri näkökulmista.

Kelan tilastojen perusteella lasten yksityisten palvelujen käyttö on keskittynyt suurempiin kaupunkeihin. Talouslama näyttää kuitenkin pysäyttäneen yksityisten palvelujen käytön kasvun monilla paikkakunnilla. Johtava tutkijalääkäri Lauri Virta Kelan tutkimusosastolta toteaa, että runsas 80 % lasten yksityissektorin vastaanottokäynneistä suuntautui suoraan erikoislääkärille ja valtaosa yksityissektorin pikkulapsille tekemistä toimenpiteistä liittyi korvatauteihin. Korvien tärykalvojen putkitus oli yleisin pikkulapsille tehty toimenpide.

Lisätietoja:
Itä-Suomen yliopisto,
professori, PhD Hannu Valtonen, puh. 044 594 8984
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
erikoistutkija, LT Jutta Järvelin, puh. 029 524 7254
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Tampereen yliopisto,
opiskelija, Suvi Karhu, puh. 040 749 2721
Sähköposti: suvi.roman@uta.fi

Tampereen yliopisto,
tutkija, YTM Liina Sointu, puh. 045 671 2774
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uta.fi

Kelan tutkimusosasto,
johtava tutkijalääkäri, LKT Lauri Virta, puh. 020 634 2858
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Valtonen H, Kempers J, Karttunen A. Supplementary health insurance in Finland Consumer preferences and behavior. Helsinki: Kela, Working papers 65, 2014.
http://hdl.handle.net/10138/135958