Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen laajenee

Kela tiedottaa 29.12.2003 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen laajenee Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen laajenee ja kuntoutus varhaistuu 1.1.2004 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on myöhentää ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Myös Kelan kuntoutusraha ammatillisen kuntoutuksen ajalta korottuu vuoden alusta. Uudistus lisää työeläkelaitosten vastuuta työelämässä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta, mutta myös Kelan tehtävät ammatillisessa kuntoutuksessa lisääntyvät. Uutta on, että ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet tulee aina selvittää, jos henkilöä uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. - Työkyvyttömyyden uhka tulee tunnistaa eri sairauksissa. Työkyvyttömyyden uhalla tarkoitetaan sitä, että henkilölle tulisi ilman ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä todennäköisesti myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke lähivuosina eli noin viiden seuraavan vuoden aikana, kehittämispäällikkö Tomi Ståhl Kelan Kuntoutuslinjalta painottaa. Työterveyshuolto on avainasemassa työelämässä olevien ohjaamisessa kuntoutukseen. Heidät ohjataan pääosin työeläkekuntoutukseen. Mutta jos työntekijä ei täytä työeläkekuntoutuksen edellytyksiä, oikea kuntoutuksen järjestäjä voi olla Kela tai työvoimatoimisto. Tarvittaessa Kelan toimistot neuvovat ja ohjaavat asiakkaan oikeaan paikkaan. Kelan vastuulla ovat ensisijaisesti nuoret ja muut henkilöt, joiden yhteys työelämään on vähäinen. Työeläkelaitokset vastaavat vakiintuneesti työelämässä olevien ammatillisesta yksilökuntoutuksesta. Työssä oleville Kela voi järjestää ammatillisena kuntoutuksena edelleen työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (TYK), jos kuntoutus ei ole vireillä työeläkelaitoksissa. Lisäksi lääkinnällisenä kuntoutuksena Kela voi järjestää työssä olevien varhaiskuntoutusta eli ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta (ASLAK®). Uudistuksen jälkeenkin Kela on työikäisen väestön tärkein kuntoutuksen järjestäjä. Kuntoutusrahaa 75 % työtuloista Kelan kuntoutusraha nousee ammatillisessa kuntoutuksessa oleville 75 %:iin työtuloista. Korotettu kuntoutusraha korvaa paremmin kuntoutujan ansionmenetystä kuin sairauspäivärahan suuruinen kuntoutusraha. Siinä korvaustaso on enintään 70 % ja se pienenee työtulojen kasvaessa. Kelan kuntoutusrahaan saavat korotuksen vuoden vaihteessa myös ne yli 1000 henkilöä, joiden ammatillinen kuntoutus on alkanut ennen uuden lain voimaan tuloa. Vuonna 2004 alkavan kuntoutusrahan perusteena käytetään palkansaajilla vuoden 2002 verotuksessa vahvistettuja työtuloja. Jos työtulot ovat olennaisesti nousseet, voi kuntoutuja saada kuntoutusrahansa määritellyksi myös viimeisen 6 kuukauden työtulojen perusteella. Palkansaajan työtuloista vähennetään tulonhankkimiskulut sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun osuus. Yrittäjien kuntoutusraha perustuu verottajalta saatuun tietoon yrittäjien vakuutuksen vuosityötulosta. Kela maksaa kuntoutusrahaa silloin, kun kuntoutujalla on Kelan tai muun kuntoutusrahalaissa mainitun kuntoutuksen järjestäjän tekemä kuntoutuspäätös. Muita kuntoutuksen järjestäjiä ovat esim. terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja työterveyshuolto. Työeläkekuntoutuksessa oleville kuntoutusrahan maksaa työeläkelaitos ja sen määrä on sama kuin olisi henkilön työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta: Kela, kuntoutuslinja, suunnittelija Sirkka Rajaniemi, puh. 020 43 43214, sirkka.rajaniemi@kela.fi tai kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, puh. 020 43 43666, tomi.stahl@kela.fi Kelan viestintä; tiedottaja Hilkka Nakari, puh. 020 43 41473 tai 0400 245 937, hilkka.nakari@kela.fi Katso myös Kelan Internet.sivut www.kela.fi kohta Kuntoutukseen. Kuntoutusuudistuksen perustelut: HE 116/2002 Lainsäädäntö Kelan kuntoutuksesta (esim. Internetissä kohdassa Kela esittäytyy ja sieltä Lainsäädäntö): - Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27.3.1991/610 - Kuntoutusrahalaki 27.3.1991/611 Lisätietoja mm. ammatillisen kuntoutuksen vastuunjaosta: Kuntoutusasiain neuvottelukunta, www.kunk.fi/ajankohtaista.htm Lisätietoja työeläkekuntoutuksesta: TELA, Työ kuntoon -projekti, www.tyokuntoon.info ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.