Opiskelija: Hae kesäajan opintotuki nyt

Opiskelijan vaihtoehto kesätöille ovat kesäopinnot ja opintotuki tai viime kädessä toimeentulotuki. Opiskelija ei voi saada kesän ajalta työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea, ellei hän ole päättänyt opintojaan.

Opiskelija voi saada opintotukea kesän ajaksi, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja. Myös kesäopintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja lainatakaus. Tukea voi saada esimerkiksi luentoihin, kirjatenttiin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Lukio-opintoihin kesätukea ei kuitenkaan voi yleensä saada. Kesäajaksi lasketaan kesä-, heinä- ja elokuu, jos kesäkuukaudet eivät kuulu lukuvuoden normaaliin opiskeluaikaan.

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Kesätukea haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella (OTm). Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan muilta kuin korkeakouluopiskelijoilta oppilaitoksen todistus kesäopinnoista.

Kesätuen edellytyksenä riittävät opintoviikot tai -pisteet

Saadakseen kesäopintotukea opiskelijan tulee opiskella päätoimisesti, eli hänen on saatava tarpeeksi opintoviikkoja tai -pisteitä. Ammatillisessa koulutuksessa opintoviikkoja pitää tulla vähintään keskimäärin 3 opintoviikkoa tukikuukaudelta, korkeakouluopinnoissa yleensä vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat määrittelevät, mikä on riittävä opintojen määrä kesätuen saamiseksi.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että opintoja on jokaisena tuettavana kuukautena ja että opintosuoritusten yhteismäärä on riittävä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi saada myös koulumatkatukea, jos hänellä on vähintään 10 kilometrin päivittäinen koulumatka. Koulumatkatukea haetaan hakemuslomakkeella KM1.

Opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysturvaan tai yleiseen asumistukeen

Opiskelija, joka jatkaa syksyllä samoja opintoja, ei voi saada työttömyysturvaa tai yleistä asumistukea loma-aikana, vaikka hän ei saisi kesäopintotukea. Kesä ei kuitenkaan keskeytä yleisen asumistuen maksamista, jos opiskelija saa sitä myös opiskeluaikana. Yleisen asumistuen piirissä ovat muun muassa omistusasunnossa asuvat opiskelijat ja opiskelijaperheet, joilla on lapsi.

Jos opiskelija ei opiskele kesällä eikä ole saanut kesätöitä, hän voi hakea asuinkuntansa sosiaalitoimelta toimeentulotukea. Toimeentulotuen haku- ja myöntämisehdot voivat vaihdella kunnittain, ja ne kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen vaikuta tulona opintotukeen.

Jos opiskelija saa opintonsa päätökseen eikä työllisty heti valmistuttuaan, hänen kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos työ- ja elinkeinotoimisto katsoo päätoimisen opiskelun päättyneeksi, opintonsa päättänyt voi saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja yleistä asumistukea myös kesäajalle.

Kelan internetsivuille www.kela.fi/valmistunut on koottu vastavalmistuneelle ohjeet työttömyysturvan hakemisesta.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/opintotuki tai www.kela.fi/tyottomyys

Opintotuen palvelunumero 020 692 209 ja työttömyysajan tukien palvelunumero 020 692 210

arkisin klo 8–18

Opintotuki Facebookissa

www.facebook.com/opintotuki

Lisätietoja medialle

Kelan opintotukiryhmä,

pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254 tai 040 576 4479, etunimi.sukunimi@kela.fi