Pääjohtaja Jorma Huuhtanen: Kela kantaa vastuunsa lasten ja nuorten psykiatrisessa kuntoutuksessa

Kela tiedottaa 25.11.2003 Pääjohtaja Jorma Huuhtanen: Kela kantaa vastuunsa lasten ja nuorten psykiatrisessa kuntoutuksessa - Kela huolehtii nyt ja vastedes lasten ja nuorten psykiatrisesta kuntoutuksesta yhteisesti sovitun työnjaon mukaan. Koko vastuuta Kela ei voi kantaa. Perusvastuu kuuluu julkiselle terveydenhuollolle kuten muissakin terveyspalveluissa, toteaa pääjohtaja Jorma Huuhtanen. - Keskustelu lasten ja nuorten psykiatrisesta kuntoutuksesta ei Kelan osalta ota asettuakseen oikeisiin mittoihin. Julkiselta sanalta näyttää unohtuneen se tosiasia, että Kela ei tee tässä asiassa itsenäisiä päätöksiä. Toteutamme kuntoutuksesta annettuja lakeja ja yritämme saada eduskunnan myöntämän määrärahan riittämään eri potilasryhmien tarpeisiin, muistuttaa pääjohtaja Huuhtanen. STM:n selvitystyöryhmä antoi 14.11. yksimielisen esityksen Kelan ja kuntien työnjaosta psykiatrisessa kuntoutuksessa. Eniten keskustelua on herättänyt se, että vastuu alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoterapioista siirtyy Kelalta takaisin kunnille. Julkisessa keskustelussa esitys on leimattu Kelan päätökseksi vetäytyä vastuusta. - Kokonaisvastuu lasten ja nuorten psykiatrisesta kuntoutuksesta oli vuoteen 2000 saakka yksinomaan julkisella terveydenhuollolla. Sen jälkeen Kela sai erityisrahoituksen myötä täydentävän ja kokeilevan tehtävän - perusvastuu on ja pysyy julkisella terveydenhuollolla, toteaa pääjohtaja Huuhtanen. - Julkisuudessa on myös useaan otteeseen todettu Kelan lopettavan lasten ja nuorten psykoterapiat. Kuitenkin ensi vuoden talousarviossa maan hallitus esittää harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 98 miljoonaa euroa, josta Kela varaa12,5 miljoonaa lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen. Varojen turvin Kela voi tehdä jatkopäätökset psykoterapioista noin 2000 lapselle ja nuorelle, joiden terapia on jo aloitettu ja jatkuu ensi vuonna. Osa määrärahasta käytetään monimuotoisen perhekuntoutuksen hankkeisiin. Kelan kuntoutuslinja on käynnistänyt yhdessä sairaanhoitopiirien lasten- ja nuorisopsykiatrian asiantuntijoiden kanssa eri puolilla Suomea hankkeita, joita oli parhaimmillaan käynnissä 24. Varojen niukkuuden takia hankkeista on tällä hetkellä käynnissä 12. Vuonna 2004 varoja on alustavasti suunniteltu käytettävän lähes 20 hankkeeseen. Tavoitteena hyvin ohjattu, kokonaisvaltainen kuntoutus STM:n työryhmän esityksessä lähtökohtana on psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren tarve saada kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. - Jos lapsi tarvitsee tiheää ja pitkäkestoista terapiaa, sen rinnalle tarvitaan myös muita tukitoimia, jotka ottavat huomioon lapsen tai nuoren koko elämänpiirin: perheen, kodin ja koulun tai päiväkodin. Tähän ei Kelalla ole välineitä, toteaa Huuhtanen. - Kela on sosiaalivakuutuslaitos. Kapeimmillaan sen rooli psykoterapioissa on pelkkä laskunmaksaja. Vastuuta lasten ja nuorten psykiatrisesta kuntoutuksesta ei pidä liu´uttaa Kelalle ja yksityisille palveluntuottajille. Julkisen terveydenhuollon pitää kantaa perusvastuu palveluista ja niiden koordinoinnista. Laki antaa kansalaisille vahvat oikeudet näihin palveluihin. - Jos yhteisesti sovitaan työnjaosta, jonka mukaan vastuu lasten ja nuorten psykoterapioista on kunnilla, se ei voi tarkoittaa sitä, että lapset eivät enää saa tarvitsemaansa psykoterapiaa. - Kela ja sen vakuutuspiirit kautta maan ovat valmiit toimimaan tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa, jotta käytössä olevat resurssit saadaan ohjattua mahdollisimman järkevällä tavalla, vakuuttaa Huuhtanen. Lisätietoja Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, p. 020 434 1418. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00220/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.