Perhevapaiden vuosilomakustannusten korvauksia maksettiin työnantajille aiempaa vähemmän

Kela korvasi vuonna 2004 työntekijöiden perhevapaiden vuosilomakustannuksia työnantajille 21,4 miljoonaa euroa, mikä on 5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2003. Silloin vuosilomakustannnuksia korvattiin yli 26 000 työntekijän työnantajalle yhteensä 26,4 miljoonaa euroa. Työntekijöitä, joiden vuosilomakustannuksia korvattiin työnantajalle, oli viime vuonna 19 783, isiä heistä oli 6 prosenttia. Vuonna 2003 työntekijöitä oli 26 486, isiä heistä oli 4 prosenttia. Korvausta maksettiin 2,5 päivältä kalenterikuukaudelta, ja sen suuruus perustui työntekijän vuosiloman kertymisajan vanhempainpäivärahan määrään. Uuden sairausvakuutuslain mukaan korvauksen perusteena olevaa vanhempainpäivärahaa korotetaan kertoimella 1,55, kun työntekijän vanhempainpäivärahakausi alkaa 1.1.2005 jälkeen. Lomakustannuskorvausta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1994, ja se siirrettiin uuteen sairausvakuutuslakiin 1.1.2005 alkaen. Korvauksen tarkoitus on tasata kustannuksia, jotka kohdistuvat varsinkin naisvaltaisten alojen työnantajiin. Työnantaja voi hakea Kelasta korvausta yhdellä hakemuksella vanhempainrahakauden jälkeen takautuvasti kuuden kuukauden kuluessa. Sama hakemus voi kohdistua kahdelle lomanmääräytymisvuodelle. Korvausta maksetaan kaikista työntekijän vuosilomapäivistä, myös säästövapaaseen siirretyistä. Hakulomakkeen voi täyttää ja tulostaa Internetistä www.kela.fi.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit