Pertti Parmanne (SAK) Kelan hallituksen vetäjäksi

Pertti Parmanne (SAK) Kelan hallituksen vetäjäksi Kansaneläkelaitoksen (Kela) valtuutetut asettivat eilen Kelalle uuden hallituksen kolmivuotiskaudeksi 2005-2007. Pääosin Kelan ulkopuolisista henkilöistä koostuvan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin SAK:n johtaja Pertti Parmanne. Varapuheenjohtajaksi tuli yritys- ja yhteisökonsultti Tuulikki Petäjäniemi. Muut uuden hallituksen jäsenet ovat vakuutusneuvos Matti Toiviainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Lasse Laatunen Elinkeinoelämän keskusliitosta, johtaja Kaarina Knuuti Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta, kaupunginjohtaja Elina Lehto, pääsihteeri Eeva Kuuskoski, varatuomari Anna-Maja Henriksson sekä suoraan lain perusteella Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen ja hänen sijaisensa johtaja Matti Puhakka. Heistä Toiviainen ja Lehto ovat uusia hallituksen jäseniä. Kelan henkilöstön edustajana jatkaa puheenjohtaja Brita Järvinen. Valtuutettujen valitsemalla hallituksella on laissa lueteltujen erityisten tehtävien ohella yleistoimivalta Kelan toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Monia asioita on kuitenkin siirretty pääjohtajan, toimialajohtajien ja muiden Kelan toimihenkilöiden vastuulle. Eduskunnan valitseman 12-jäsenisen, lähinnä kansanedustajista koostuvan Kelan valtuutettujen päätehtävänä on valvoa laitoksen hallintoa ja toimintaa. Kelan hallinto uudistettiin 2002 voimaan tulleella lailla Kansaneläkelaitoksesta. Sen mukaan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, joten nyt valittu uuden hallintomallin mukainen hallitus on järjestyksessä toinen. Lisätietoja Kelan valtuutetut, puheenjohtaja Maija Perho, puh. 050 511 3128 varapuheenjohtaja Pirkko Peltomo, puh. 050 5113 076 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Observer Tiedotepalvelu, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20900/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit