Perusturvan osuus työttömyysturvasta kasvoi vuonna 2012

Kelan ja työttömyyskassojen maksamien työttömyysturvaetuuksien määrä vuonna 2012 kasvoi 12 % edellisvuodesta. Ansioturvaa maksettiin 5 % enemmän ja perusturvaa 25 % enemmän kuin vuonna 2011.

Yhteensä etuuksia maksettiin 3,5 miljardia euroa, josta ansioturvan osuus oli 2,1 miljardia ja perusturvan osuus 1,4 miljardia. Perusturvan menot kasvoivat vuonna 2012 poikkeuksellisen paljon, mikä johtuu työttömyyden perusturvan tasokorotuksesta.

Ansioturvaetuuksien menot ovat perusturvaa suuremmat, mutta korvattujen päivien määrällä mitattuna perusturvaa maksetaan ansioturvaa enemmän. Viime vuonna 56 % työttömyysturvaetuuksien päivistä oli Kelan maksamien etuuksien päiviä. Ansioturvan päivät vähenivät vuonna 2012 prosentin edellisvuodesta, ja samaan aikaan perusturvan päivät lisääntyivät 7 %.

Työttömyyden perusturvan tasokorotus lisäsi valtion osuutta työttömyysturvan rahoituksesta. Viime vuonna valtio rahoitti 58 % työttömyysturvamenoista, vuonna 2011 osuus oli 52 %. Ansioturvan rahoituksesta valtion osuus oli 42 % ja työttömyysvakuutusrahaston 53 %. Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoitettiin 5 % ansioturvan menoista. Perusturvan rahoituksesta valtion osuus oli 84 % ja kuntien 12 %.

Lue lisää Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä tilastojulkaisusta:

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2012
http://uudistuva.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/(WWWAllDocsById)/BC665F0B97BB1895C2257BF3001B3FDF/$file/Tilasto%20Suomen%20tyottomyysturvasta%202012.pdf

Suomen työttömyysturvan kuntakohtaisia tietoja nyt myös tilastotietokannassa Kelastossa:
http://www.kela.fi/tilastotietokanta-kelasto_sisallysluettelo#Työttömät

Lisätietoja

Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit