Pitkäaikaisesti työttömille eläketukea toukokuussa

Erityisen pitkään työttöminä olleet ikääntyneet henkilöt saavat toukokuun alusta mahdollisuuden siirtyä työmarkkinatuelta eläketuelle. Uusi laki on kertaratkaisu vuosina 1941-1947 syntyneille, jotka 1990-luvun laman seurauksena ovat jääneet työttömyysturvan varaan. Eläketuen saajia arvioidaan olevan noin 3 900.

Kela lähettää maaliskuun aikana kirjeen ja hakemuslomakkeen niille työmarkkinatuen saajille, joilla Kelan tietojen mukaan saattaa olla oikeus eläketukeen. Jos Kelasta ei ole tullut kirjettä huhtikuun puoleen väliin mennessä ja henkilö haluaa selvittää oikeutensa eläketukeen, hän voi ottaa yhteyttä Kelaan ja pyytää hakemuslomakkeen, tai tulostaa lomakkeen (EtkKela7006) Kelan Internet-sivuilta, www.kela.fi. Eläketuki perustuu 28.1.2005 vahvistettuun lakiin eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta. Laki rajaa eläketuen saamisen vain niille työttömille, jotka ovat syntyneet vuosina 1941-1947, olivat 31.12.2004 oikeutettuja työmarkkinatukeen ja ovat saaneet 1.1.1992-31.12.2004 välisenä aikana työttömyysturvaa yhteensä vähintään 2 500 päivää. Tähän työttömyysturvaan voi sisältyä enimmäismäärä työttömyyspäivärahoja ja vähintään 2000 päivää työmarkkinatukea. Työvoimatoimisto antaa Kelalle lausunnon hakijan pitkäaikaistyöttömyydestä. Kela tutkii muut eläketuen edellytykset, mm. oikeuden työmarkkinatukeen. Työmarkkinatukeen oikeutettuja ovat myös ne, joille työmarkkinatukea ei ole maksettu eräiden laissa mainittujen syiden perusteella, esimerkiksi sairauden, oman osa-aikatyön tai puolison tulojen takia. Heiltäkin vaaditaan työttömyysturvan saamista vähintään 2500 päivältä. Eläketuen määrä vastaa 31.12.2004 mennessä ansaittua työeläkettä ja sen perusteella määräytyvää kansaneläkettä. Eläketuki on veronalaista tuloa ja siitä voi saada verotuksessa eläketulovähennyksen. Eläketuen saajalla on oikeus myös eläkkeensaajien asumistukeen sekä lapsikorotukseen alle 16-vuotiaista lapsista, joita voi hakea samaan aikaan Kelalta kuin eläketukeakin. Uuteen lakiin liittyy myös säännös, jonka perusteella eläketukeen oikeutetut saavat vanhuuseläkkeen 62 vuotta täytettyään. Heti lain voimaantullessa vuosina 1941-1942 -syntyneet sekä vuonna 1943 tammi-huhtikuussa syntyneet eläketukeen oikeutetut voivat saada sen sijaan vanhuuseläkettä. Sekä työeläkelakien että kansaneläkelain mukainen vanhuuseläke myönnetään heille ilman varhennusvähennystä. Lisätietoja: Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Tarja Waris, puh. 020 43 43498 tai lakimies Marja Laanterä, puh. 020 43 43347 Hakemuslomakkeet Internetissä: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/forms?readform Laki Internetissä: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2005/20050009.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit