Pitkät odotusajat Kelan ammatilliseen kuntoutukseen viivästyttävät paluuta työelämään

Kela tiedottaa 27.1.2004 Pitkät odotusajat Kelan ammatilliseen kuntoutukseen viivästyttävät paluuta työelämään Kelan pitäisi tarkistaa ammatillisen kuntouttamisen käytäntöjään, sillä puolet kuntouttamista hakevista asiakkaista joutuu odottamaan yli puoli vuotta pääsyä kuntoutustutkimuksiin. Pitkä odotusaika heikentää ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ja vähentää siten henkilön mahdollisuuksia palata työelämään. Pitkät odotusajat kävivät ilmi, kun Kela tutki 200 kuntoutuksenhakijalle vuonna 2000 tehtyä kuntoutustutkimusta. Kelan kustantamassa ja kuntoutuslaitosten tekemässä kuntoutustutkimuksessa selvitetään henkilön todellinen kuntoutustarve. Varsinainen kuntouttaminen voi alkaa sen jälkeen. Valtaosa tutkituista oli työttömiä tai lomautettuja. Kuntoutuslaitosten kannalta ongelma on, että asiakkaiden kuntoutustarpeen tutkimisessa laitoksille koituu ylimääräisiä kuluja muun muassa asiakkaiden ylimääräisistä röntgen- ja laboratoriotutkimuksista sekä muista lääketieteellisistä erikoistutkimuksista. Lisätutkimukset ovat kuntoutuslaitosten mielestä tarpeen, mutta ne jäävät kuntoutuslaitoksen maksettavaksi, sillä ne eivät sisälly Kelan korvaamaan kuntoutustutkimukseen. Tutkimusraportissa ehdotetaan, että Kelan pitäisi jatkossa lähettää kuntoutustutkimuksiin asiakkaita, joiden terveydentila on tutkittu nykyistä paremmin terveydenhuollossa. Toinen vaihtoehto on, että Kela ottaa entistä perusteellisemmat lääketieteelliset tutkimukset kuntoutustutkimuksensa osaksi. Tällöin kuntoutuslaitoksissa tehtävät lisätutkimukset tulevat Kelan korvattavaksi. Lisätietoja: Kelan tutkimusosasto, tutkimuspäällikkö Jukka-Pekka Halonen, puh. 020 434 6316 tai 040 765 8564, jukka-pekka.halonen@kela.fi Julkaisu: Halonen J-P, Saarinen T, Kinnunen E, Ritamäki V, Takala I, Hupli V ja Järvikoski A: Kuntoutustutkimus tarkastelun kohteena. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 30, 2003. ISBN 951-669-632-5. Tilaukset: Kelan tutkimusosasto, publ@kela.fi tai puh. 020 434 1938. Raportti on saatavissa myös sähköisessä muodossa osoitteessa http://www.kela.fi/tutkimus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/27/20040127BIT00160/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.