Pohjois-Suomen Kela vastaa 740 000 asiakkaan palvelusta

Kelan organisaatio uudistuu ensi vuoden alussa. Uusi Pohjoinen asiakaspalveluyksikkö ja Pohjoinen vakuutuspiiri ovat 540 kelalaisen työpaikka.

Kelan uudessa organisaatiossa vakuutuspiirien määrä vähenee 24:stä 5:een. Pohjoinen vakuutuspiiri muodostuu 1.1.2016 alkaen nykyisistä Oulun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin vakuutuspiireistä. Vakuutuspiiri huolehtii etuushakemusten käsittelystä alueella.

Vakuutuspiirin rinnalla samalla alueella toimii Pohjoinen asiakaspalveluyksikkö, joka vastaa Kelan asiakaspalvelusta eri palvelukanavissa ja asiointitavoissa.

Pohjoisen vakuutuspiirin johtajaksi on nimitetty Arto Rautio Rovaniemeltä. Rautio on johtanut aikaisemmin Lapin vakuutuspiiriä.

Pohjoisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi nimitettiin Mia Piirainen Kajaanista. Piirainen on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirin johtajana. Piiraisen sijaisena toimii 31.3.2017 asti Anna Liisa Uusitalo Nivalasta.

Lue Arto Raution ja Anna Liisa Uusitalon haastattelu Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä:
Pohjoisen työpari johtaa maantieteellisesti suurinta aluetta

Ei vaikutusta palvelupisteiden määrään

Organisaatiouudistus ei vaikuta Kelan palvelupisteiden määrään. Pohjoisen asiakaspalveluyksikön alueella on Kelan 44 toimistoa ja 28 yhteispalvelupistettä. Toimisto- ja yhteispalvelupisteiden rinnalla asiakkaille on tarjolla palvelua verkossa, puhelimessa ja ajanvarauksella. Pohjoisella asiakaspalveluyksiköllä ja vakuutuspiirillä on erityisvastuu saamenkielisten asioiden hoidosta.

Hakemuksia käsittelee 4 ratkaisukeskusta, asiantuntijalääkärikeskus ja skannauskeskus.

Vuosittain ratkaistaan noin 2 miljoonaa hakemusta ja etuuksia maksetaan arviolta 2 miljardia.

Myös Kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu eri paikkakunnilla. Uudistuksen takia ei ole jouduttu irtisanomaan toimihenkilöitä, eikä uudistus vaikuta työpaikkojen sijaintiin.

Lisätietoja
Pohjoisen vakuutuspiirin johtaja Arto Rautio, puh. 040 570 8719
Pohjoisen asiakaspalveluyksikön päällikkö Anna Liisa Uusitalo, puh. 040 773 2772
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kuvat uudesta organisaatiosta

Uusi organisaatio, vakuutuspiirit ja asiakaspalveluyksiköt 1.1.2016 alkaen (pdf)

Pohjoinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri 1.1.2016 alkaen (pdf)

Kuvia vakuutuspiirien johtajista ja asiakaspalvelupäälliköistä Flickr-palvelusta.

Lue lisää organisaatiouudistuksesta Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä:
Kelan uusi organisaatio tukee palveluja. Kelan uudessa organisaatiossa asiakaspalvelut on ensimmäistä kertaa koottu yhden yksikön vastuulle.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit