Psykoterapiaan pääsee aiempaa helpommin

Vuoden 2011 alusta alkaen Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa kaikille, jotka täyttävät tällaisen terapian myöntämisedellytykset.

 

Määrärahojen niukkuus ei enää rajoita uusien asiakkaiden pääsyä psykoterapiaan. Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama psykoterapia muuttuu lakisääteiseksi vuoden 2011 alusta. Kielteiseen korvauspäätökseen voi nyt myös hakea muutosta.

Kuntoutuspsykoterapiaa koskeva lainmuutos lisää valinnanvapautta terapiakäyntien määrään, tiheyteen ja jaksotukseen. Enää ei vaadita 1–2 viikottaista terapiakäyntiä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 80 kertaa vuodessa tai kolmessa vuodessa yhteensä enintään 200 kertaa. Kela tukee myös terapiaa, joka toteutuu vähintään 25 kertaa vuodessa.

Vuoden alusta uudeksi korvattavaksi terapialajiksi tulee paripsykoterapia, johon kuntoutuja osallistuu yhdessä puolisonsa kanssa. Paripsykoterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla diagnosoitu mielenterveyshäiriö vaikeuttaa työtä tai opiskelua. 

Kela myöntää kuntoutuspsykoterapiaa vuodeksi kerrallaan. Ensi vuonna alkavista terapioista voidaan tehdä korvauspäätöksiä 13.12. alkaen. Vuodenvaihteessa meneillään olevien terapiajaksojen päätökset ovat voimassa sellaisenaan päätöksen loppuun saakka. 

Myöntämisedellytykset säilyvät ennallaan

Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan on oikeus 16–67-vuotiaalla henkilöllä, jonka työ- tai opiskelukyky on heikentynyt mielenterveyshäiriön vuoksi ja tavoitteena on parantaa työ- tai opiskelukykyä.   

Kuntoutuspsykoterapia voidaan myöntää vain, jos kuntoutujalla on psykiatrisen diagnoosin tekemisen jälkeen ollut vähintään kolme kuukautta jatkunut asianmukainen hoitosuhde ennen Kelalle tehtyä kuntoutushakemusta. Hoito voi toteutua joko julkisessa terveydenhuollossa tai yksityissektorilla. Kolmen kuukauden hoitosuhteen jälkeen tulee esittää psykiatrian erikoislääkärin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, joka on lääketieteellisesti perusteltu. Se voi olla yksilö-, perhe-, ryhmä- tai paripsykoterapiaa ja nuorille myös musiikkiterapiaa. Psykoterapiakorvaukset eivät muutu. Esimerkiksi yksilöterapiasta korvaus on 16–25-vuotiaille noin 52–60 euroa käynniltä  ja 26 vuotta täyttäneille noin 37–45 euroa käynniltä. Psykoterapiakorvauksen enimmäismäärä vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella.

Kelan korvaamaa psykoterapiaa sai viime vuonna noin 14 700 kuntoutujaa. Psykoterapiakorvaukset olivat noin 21,5 milj. euroa.  Lakimuutoksen arvellaan ensi vuonna lisäävän asiakasmäärää noin 10 %  ja kustannusten arvioidaan nousevan noin 26 milj. euroon.

Lisätietoja medialle
Kelan kuntoutusryhmä,
asiantuntijalääkäri Päivi Räsänen, puh. 020 63 42750 tai 040 135 0267
suunnittelija Marjatta Kallio, puh. 020 63 43225 

Lisätietoja asiakkaalle:
Kelan kuntoutuksen internetsivut
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/301204150015KM
Kuntoutusasioiden palvelunumero arkisin klo 8–18 puh. 020 692 205 

Tiedote ruotsiksi http://www.fpa.fi/aktuellt

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.