RUOKAVALIOKORVAUKSEN SAAJIA LÄHES 16 000

RUOKAVALIOKORVAUKSEN SAAJIA LäHES 16 000 Keliakian perusteella maksettavaa ruokavaliokorvausta sai maaliskuun loppuun mennessä 15 600 henkilöä. Ruokavaliokorvausta haettiin innokkaasti etuuden voimaantulon jälkeen viime vuoden lokakuussa: Kelan toimistoihin saapui ensimmäisen kuukauden aikana 6 500 korvaushakemusta. Maaliskuussa hakemusten määrä oli vähentynyt noin 700:aan. Ruokavaliokorvausta voivat saada 16 vuotta täyttäneet keliakiaa sairastavat gluteenittoman ruokavalion ylläpitämiseksi. Tuen määrä on 21 euroa kuukaudessa. Ruokavaliokorvauksen saajista oli maaliskuun lopussa vajaa 68 % naisia ja vajaa kolmannes miehiä. Noin 85 % ruokavaliokorvauksen ratkaisuista on tehty ohutsuolen tulehduksen ja runsas 11 % ihokeliakiaa koskevan sairauden perusteella. Ruokavaliokorvauksista maksettiin vammaistukena 66% ja kansaneläkejärjestelmän kautta 34%. Samanaikaisesti ruokavaliokorvauksen lisäksi on mahdollista saada vammaistukea tai eläkkeensaajien hoitotukea muusta sairaudesta johtuvan toimintakyvyn alentumisen tai avuntarpeen perusteella. Ruokavaliokorvausta samanaikaisesti vammaistuen tai eläkkeensaajien hoitotuen kanssa saa vain runsas 1 000 henkilöä. Vammaisetuuksien kasvu maltillista Vammaisetuuksia myönnetään sairauden tai vamman aiheuttaman haitan, avuntarpeen tai erityiskustannusten perusteella. Vuodesta 1990 vuoteen 2002 vammaisetuuksien määrä on kasvanut maltillisesti. Varsinaista vammaistukea sai vuonna 2002 noin 12 500 henkilöä. Tukea voidaan maksaa 16-64-vuotiaille työikäisille. Vammaistuen taustalla olevista sairausryhmistä merkittävimmät ovat kasvaimet sekä hermoston, verenkiertoelinten sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Lapsen hoitotukea saavien määrä on noin 41 500. Etuutta voidaan maksaa alle 16-vuotiaan vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan lapsen kotihoidon tukemiseksi. Lapsen hoitotukea myönnettiin vuonna 2002 eniten mielenterveyden häiriöiden perusteella. Toiseksi eniten tukea myönnettiin hengityselinten sairauksien vuoksi, joka oli aikaisemmin suurin tuen myöntämisen taustalla oleva sairausryhmä. Astman hoitokäytäntöjen kehitys ja sairaudenkuvassa tapahtuneet muutokset ovat vähentäneet lapsen hoitotuen saajien määrää vuodesta 2001 runsaalla 10 prosentilla. Lapsen hoitotukea maksetaan usein myös iho- ja korvasairauksien vuoksi. Ikääntyminen lisännyt eläkkeensaajien hoitotuen tarvetta Eläkkeensaajien hoitotukea saavien määrä on lisääntynyt tasaisesti 1990- luvun ajan ikääntymisen seurauksena. Tukea voidaan myöntää hoidon ja erityiskustannusten korvaamiseksi 65 vuotta täyttäneille sairaille tai vammaisille tai alle 65-vuotiaille työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä saaville. Vuonna 2002 hoitotukea sai noin 165 000 eläkeläistä. Eläkkeensaajien hoitotukea myönnetään eniten verenkiertoelimen sairauksien, mielenterveyden häiriöiden ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. **************** Lisätietoja: Internet: www.kela.fi, kohta Tilastoi/Verkkotilastot/Tilastotiedotteet/"Uuden ruokavaliokorvauksen hakeminen laantunut" (http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/110403161112MV/$File/TT1_0 36.pdf?OpenElement) Yksityiskohtaisempia tietoja Kelan maksamista vammaisetuuksista, eläkkeensaajien hoitotuesta ja ruokavaliokorvauksesta vuodelta 2002 esitetään tänään 15.4. ilmestyvässä Kansaneläkelaitoksen vammaisetuustilastot 2002 -julkaisussa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00700/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.