Ruotsin eläkkeen nousu voi vähentää Kelan maksamaa eläkettä

Kela tiedottaa (2) 21.3.2003 Ruotsin eläkkeen nousu voi vähentää Kelan maksamaa eläkettä Ruotsin eläkejärjestelmä uudistui 2003 alussa. Muutoksen takia Kansaneläkelaitoksen maksamat eläkkeet joudutaan tarkistamaan osalta niistä henkilöistä, jotka saavat eläkettä sekä Suomesta että Ruotsista. Ruotsin eläkejärjestelmän kokonaisuudistus toteutettiin vuoden 2003 alussa. Vanhojen säännösten mukaisia eläkkeitä ei enää myönnetä ja kaikki maksussa olevat eläkkeet muutettiin uusien säännösten mukaisiksi. Samalla eläkkeiden verotus muuttui. Aikaisemmin Ruotsin kansaneläkkeestä ei maksettu veroa. Nyt Ruotsissa asuvien eläkkeet ovat kokonaan veronalaisia ja Suomessa asuvien Ruotsin eläkkeistä peritään lähdevero tietyn rajan (v. 2003 25 826 kr/v) ylittävästä osasta. Koska Ruotsin tavoitteena oli, että nettoeläkkeet eivät uudistuksen takia pienene, korotettiin osaa eläkkeistä. Ruotsin Försäkringskassa on lähettänyt eläkkeensaajille päätöksen ja maksuilmoituksen eläkkeiden uusista bruttomääristä ja veron määrästä 1.1.2003 alkaen. Ruotsin eläke vaikuttaa joihinkin Kelan maksamiin eläkkeisiin, joten osa niistä joudutaan tarkistamaan. Kelalla ei ole tietoa Ruotsin uuden eläkkeen määrästä, joten tiedot joudutaan pyytämään eläkkeensaajilta. Kela ottaa kevään aikana kirjeitse yhteyttä noin 5800 Suomessa asuvaan eläkkeensaajaan. Kaikilla heillä Ruotsin muutos ei kuitenkaan vaikuta eläkkeeseen. Eräissä tapauksissa Kela on maksanut alkuvuonna liikaa eläkettä. Tällöin liikaa maksettu eläke voidaan joutua kansaneläkelain mukaisesti perimään takaisin eläkkeensaajalta. Lisätietoja Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, suunnittelija Päivi Kiviniemi-Bruun, puh. 020 434 3508 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.