Sähköinen resepti käyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

Sähköinen resepti otettiin käyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella julkisen terveydenhuollon palveluyksiköissä ja apteekeissa. Uusi palvelu on alueen 65 000 asukkaan käytössä.

Potilas saa sähköisen reseptin (eResepti) nyt kaikista julkisen terveydenhuollon yksiköistä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Hän voi hakea lääkkeen lähes kaikista alueen apteekeista ilman paperireseptiä. Paperisen reseptin voi silti edelleen valita sähköisen sijaan.

Kaikki asiakkaan lääketiedot ovat Reseptikeskuksen valtakunnallisessa ja suojatussa tietokannassa. Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia sekä parantaa hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Samalla vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.

Potilas näkee reseptitietonsa osoitteesta www.kanta.fi/kansalaisille. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mukaan apteekkien tulee ottaa eResepti käyttöönsä 1.4.2012 mennessä. Julkinen terveydenhuolto ottaa eReseptin käyttöönsä huhtikuuhun 2013 mennessä ja yksityinen sektori huhtikuuhun 2014 mennessä. Turku, Kotka ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo ottaneet eReseptin käyttöönsä. Siellä on kirjoitettu jo yli 70 000 sähköistä lääkemääräystä.

eResepti on osa Kansallista Terveysarkistoa (KanTa), joka on yhteinen nimitys terveydenhuollon uusille, rakenteilla oleville valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Näitä ovat eResepti-palvelun ja Omien tietojen katselu -palvelun lisäksi vuonna 2015 koko maan kattavana palveluna käynnistyvä sähköinen potilastiedon arkisto (eArkisto).

Miten sähköinen resepti toimii?

  • Lääkäri kirjoittaa potilaalle sähköisen reseptin, jonka tiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.
  • Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja voivat katsoa terveydenhuollossa potilaan suostumuksella ainoastaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat.
  • Potilas saa potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti sen sijaan tarvitaan, jotta saa lääkekorvauksen.
  • Lääkkeen voi noutaa apteekista potilas tai joku muu hänen puolestaan. Potilaan puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti.
  • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta sähköisen reseptin tiedot ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot. Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.
  • Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.
  • Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoitteessa www.kanta.fi/kansalaisille kohdassa Omien tietojen katselu. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
  • Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää apteekista tai terveydenhuollosta.

Lisätietoja:

Kristiina Mattanen
projektipäällikkö
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ky
puh. 040 139 1470
kristiina.mattanen@lpshp.fi

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit