Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi lähettää myös Omakanta-palvelusta

Omakanta-palveluun on toteutettu uusi ominaisuus: Kansalainen voi lähettää itse sähköisen reseptin uusimispyynnön Omakannasta terveydenhuoltoon.

Uusi ominaisuus tuo kansalaiselle yhden tavan lisää pyytää sähköisen reseptin uusimista. Uusimispyynnön voi edelleen tehdä myös apteekissa tai terveydenhuollossa.

Omakantaan kirjaudutaan sivulta www.omakanta.fi. Se on henkilökohtainen palvelu, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti).

Uusimispyynnön voi lähettää vain sovitut ehdot täyttävistä resepteistä, joista on jo ostettu lääkettä ja joiden kirjoittamisesta on kulunut alle 16 kuukautta.

Uusimispyyntö lähetetään hoidosta vastaavaan terveydenhuollon yksikköön

Pyynnön ottaa vastaan se terveydenhuollon yksikkö tai toimija, joka on määrännyt reseptin. Omakanta tekee ehdotuksen vastaanottajasta, jos tämä vastaanottaa sähköisen reseptin uusimispyyntöjä.

Jos Omakanta ei ehdota uusimispyynnön vastaanottajaa, potilas voi itse valita sen. Pyyntö pitää lähettää siihen yksikköön, joka vastaa potilaan hoidosta. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät kuitenkaan ota vastaan sähköisen reseptin uusimispyyntöjä. Nämä yksiköt eivät ole valittavissa Omakannassa. Tällöin reseptin uusimista tulee pyytää terveydenhuollosta.

Uusimisen tilannetta voi seurata Omakannassa

Uusimisen tilannetta voi seurata Omakannassa kyseisen reseptin tiedoista. Terveydenhuollon tulee käsitellä uusimispyyntö 8 vuorokaudessa. Jos kansalainen on antanut uusimispyyntöä tehdessään matkapuhelinnumeron, tieto reseptin uusimisesta tulee myös tekstiviestinä.

Lisätietoja:

Kela, Kanta-palvelut

viestinnän asiantuntija Pirjo Ikävalko, puh. 050 547 0300

etunimi.sukunimi@kela.fi

Kanta-palvelut

Kansalaisille näkyviä Kanta-palveluja ovat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Omakanta. Ne muodostavat lainsäädäntöön perustuvan ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden, joka tulee kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien käyttöön vaiheittain.

Kanta-palvelut tulevat ulottuvillesi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat voivat käyttää sähköistä reseptiä ja Potilastiedon arkistoa, ja kaikilla Suomen apteekeilla on valmius toimittaa sähköisiä reseptejä.

Potilaalle muodostuu vähitellen sähköinen potilastietojen kansio, johon koottua potilastietoa voi antaa hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön potilaan haluamassa laajuudessa. Sähköisistä resepteistä muodostuu oma reseptikansionsa, joka on potilaan ja terveydenhuollon lisäksi myös apteekkien käytössä.

Kanta-palvelujen ansiosta keskeiset potilastiedot pysyvät tallessa ja seuraavat potilasta sähköisessä muodossa asioipa hän missä terveydenhuollon palvelupisteessä hyvänsä.

Lue lisää:

www.kanta.fi

www.omakanta.fi

Omakannan verkkokoulu

Omakanta-esite kansalaisille

Usein kysytyt kysymykset

Ohjeita kansalaisille uusimispyynnön lähettämiseen

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.