Sairauspäivärahakausia alkoi eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella

Vuonna 2014 alkoi 311 000 sairauspäivärahakautta. Näistä 32 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella. Sairauspäivärahakausien kokonaismäärä pieneni edellisestä vuodesta.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista yleisimpiä olivat selkäsairaudet, joiden perusteella alkoi 13 % kaikista sairauspäivärahakausista. Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkoi 17 % kausista ja vammojen perusteella 15 % kausista.

Sairauspäivärahakausia alkoi 5 300 vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauspäivärahakauden katsotaan alkavan, kun sairauspäivärahaa aletaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika sisältää sairastumispäivän ja yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää. YEL-vakuutettu yrittäjä voi saada Kelasta YEL-päivärahaa osalta sairauspäivärahan omavastuuaikaa.

Vuonna 2014 sairauspäivärahaa sai 304 600 henkilöä, mikä on 8,3 % koko 16–67-vuotiaiden väestöryhmästä. Päivärahan saajien määrä väheni edellisvuodesta 3 800:lla. Sairauspäivärahan saajalla voi olla vuoden aikana useita alkaneita sairauspäivärahakausia.

Osasairauspäivärahaa sai 13 100 henkilöä. Saajien määrä oli 10 800 edellisenä vuonna. Vuonna 2014 osasairauspäivärahakausia alkoi 14 700, joista 43 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella. Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkoi 29 % kausista ja vammojen perusteella 9 % kausista.

Lue lisää: Kelan sairausvakuutustilasto 2014 (pdf)

Tuore tilastojulkaisu sisältää tiedot Kelan vuonna 2014 maksamista sairauspäivärahoista ja sairaanhoidon korvauksista (lääkkeet, matkat,
yksityislääkärin palvelut, yksityiset hammashoitopalvelut ja yksityinen tutkimus ja hoito).

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Siru Keskinen, puh. 020 634 1372
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit