Sairauspäivärahakausista kolmannes alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella

Vuonna 2012 alkoi 336 600 sairauspäivärahakautta. Näistä 33 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista yleisimpiä olivat selkäsairaudet, joiden perusteella alkoi 13 % sairauspäivärahakausista. Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkoi 16 % kausista ja vammojen perusteella 15 % kausista.

Sairauspäivärahakausia alkoi 4 700 enemmän kuin edellisvuonna. Sairauspäivärahakauden katsotaan alkavan, kun sairauspäivärahaa aletaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika sisältää sairastumispäivän ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahan saajalla voi olla vuoden aikana useita alkaneita sairauspäivärahakausia.

Vuonna 2012 sairauspäivärahaa sai 322 200 henkilöä, mikä on 10 % niistä 16–67-vuotiaista, jotka eivät olleet eläkkeellä. Päivärahan saajien määrä lisääntyi edellisvuodesta 1 600:lla.

Osasairauspäivärahaa sai 8 700 henkilöä. Edellisenä vuonna saajia oli 6 900. Vuonna 2012 osasairauspäivärahakausia alkoi 9 100. Kausista 42 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella, 31 % mielenterveyden häiriöiden perusteella ja 9 % vammojen perusteella.

Lue lisää: Kelan sairausvakuutustilasto 2012 (pdf)

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Siru Keskinen, puh. 020 634 1372
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit