Sairauspäivärahoista viidennes maksettiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi

Kela tiedottaa (2) 26.6.2003 Sairauspäivärahoista viidennes maksettiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi Kansaneläkelaitos (Kela) maksoi vuonna 2002 sairauspäivärahoja yhteensä 603 miljoonaa euroa. Korvaussumma kasvoi 15 prosenttia edellisestä vuodesta. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi päivärahoja maksettiin 127 miljoonaa euroa, missä on kasvua 28 prosenttia. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi päivärahoja maksettiin 195 miljoonaa euroa. Kasvua on edellisvuodesta 10 prosenttia. Tiedot ovat Kelan juuri ilmestyneestä teemajulkaisusta Sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot. Julkaisun tilastot ovat vuodelta 2002. Korvattujen sairauspäivien lukumäärä (yhteensä 14,7 miljoonaa päivää) kasvoi 13 prosenttia. Päivistä lähes neljännes (3,5 milj. päivää) korvattiin mielenterveyden häiriöiden perusteella. Kasvua on edellisvuodesta 27 prosenttia. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella korvattujen päivien määrä kasvoi 6 prosenttia. Kaikista sairauspäivärahapäivistä 15 prosenttia korvattiin mielialahäiriöiden (esim. depression) vuoksi. Selkäsairauksien perusteella korvattiin14 prosenttia päivistä. Nämä olivat suurimmat yksittäiset sairausryhmät. Yksityislääkärin palkkioista Kela maksoi vuonna 2002 korvauksia 65 milj. euroa. Kasvua on edellisestä vuodesta yksi prosentti. Lääkärissäkäyntien määrässä (3,5 milj. käyntiä) oli hienoista laskua. Erikoislääkärissä käyntien osuus kaikista käynneistä (78 prosenttia) pysyi samana. Korvauksia yksityishammaslääkärin palkkioista maksettiin 65 milj. euroa, joka on 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Käyntien määrä (2 miljoonaa käyntiä) kasvoi 17 prosenttia. Vuonna 2002 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia kaikkiaan 2,3 miljardia euroa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sairauspäivärahojen osuus korvausten yhteismäärästä oli 26 prosenttia, vanhempainpäivärahojen (519 milj. euroa) 23 prosenttia, yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkioista maksettujen korvausten 6 prosenttia ja lääkekorvausten (859 milj. euroa) 38 prosenttia. Lakisääteistä pienten lasten hoidon tukea maksettiin vuonna 2002 vajaalle 129 000 perheelle yhteensä 321 miljoonaa euroa. Perheiden määrä väheni vajaan prosentin ja maksettujen tukien määrä runsaat 2 prosenttia. Lisätietoja Kelan tilastoryhmä: suunnittelija Anu Valle, puh. 020 434 1389 (paikalla 26.-27.6. ja 14.7. lukien) pääsuunnittelija Raija Pajunen, puh. 020 434 1361 (30.6.-11.7.) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00110/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.