Seuraa seminaaria verkossa: Muutoksenhaku sosiaalivakuutuksessa - valittavatko ihmiset turhaan?

Aika: 19.3.2015 klo 12–16
Paikka: Kelan päätalon auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki tai verkko

Seminaarissa tarkastellaan oikeusturvakeinoja ylikansallisella ja kansallisella tasolla. Erityisen huomion kohteena ovat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus, jotka toimivat muutoksenhakueliminä sosiaalivakuutukseen liittyvissä asioissa. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Kelan tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura (SSOS).

Seminaarin tarkasteluissa keskitytään oikeusturvan tehokkuuteen yksilön näkökulmasta. Luvassa on uutta tietoa Helsingin yliopiston Conflict Management Institute Comin tutkimushankkeesta "Oikeus-suojan takeet sosiaaliturvan muutoksenhaussa".

Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Vahvistaako asioiden käsittely ylikansallisella tasolla yksilön asemaa? Miten valinta kirjallisen tai suullisen käsittelyn välillä vaikuttaa koettuun oikeudenmukaisuuteen? Valittavatko ihmiset turhaan?

Tilaisuus on jatkoa 4.12.2014 järjestetylle oikeusturvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkastelleelle seminaarille.

Seuraa verkossa

Seminaaria voi seurata myös verkon kautta. Video toimii parhaiten Internet Explorer -selaimella, mutta myös muilla järjestelmillä, selaimilla ja laitteilla, jos niihin on asennettu VLC media player.


Ohjelma

12.00 Muutosta kansallisin ja kansainvälisin keinoin
-esimerkkinä Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätös asiassa Complaint No 88/2012
Puheenjohtaja Yrjö Mattila, SSOS

12.20 Tuottaako EU-tuomioistuin oikeusturvaa sosiaalivakuutuksessa?
Suunnittelupäällikkö Suvi Rasimus, Kela

12.40 Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutoksenhakuelimenä
Vakuutusoikeuden esittelijäneuvos Liisa Hämeen-Anttila

13.10 Kahvi

13.40 Miten asiakkaat pääsevät oikeuksiinsa sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-kunnassa?
Puheenjohtaja Silja Romo, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

14.00 Miten asiakkaiden pitäisi päästä oikeuksiinsa sosiaaliturvan muutoksenhaku-lautakunnassa
Professori Risto Koulu, Helsingin yliopisto

14.20 Lessons to be learnt from Austria, Germany and France
Tutkija Petra Hietanen-Kunwald, Helsingin yliopisto

14.40 Paneelikeskustelu: Pitäisikö jotain tehdä toisin? Pääsevätkö asiakkaat oikeuksiinsa?
Keskustelemassa edustajat Vakuutusoikeudesta, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, Opin-totuen muutoksenhakulautakunnasta, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja Kelasta.


Lisätietoa seminaarista:
Henrik Jussila puh. 040 510 8097

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit