Sosiaalivakuutus 2/2015:Tiesitkö nämä asiat kuntoutuksesta?

Sosiaalivakuutuksen tuore numero esittelee Kelan järjestämää kuntoutusta monesta eri näkökulmasta.

Kuntoutus elää kasvavien tarpeiden ja säästöjen ristipaineessa. Lainsäädännön uudistukset ja muun muassa työelämän muutokset tuovat Kelan kuntoutukseen lisää asiakkaita. Samanaikaisesti esimerkiksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja leikataan, joten enemmän täytyy saada aikaan vähemmällä.

Lue kuntoutuksen lähiaikojen kehityksestä, kilpailutuksen problematiikasta, kuntoutuksen eri muodoista ja paljosta muusta uusimmasta Sosiaalivakuutuksesta.

Kuntoutukselta vaaditaan tuloksia

Kelan hoitamassa kuntoutuksessa on tiedossa suuria rakenteellisia muutoksia. Tuleva hallitus kaavailee kuntoutukseen kokonaisuudistusta. Työikäisille tarkoitettu AURA-kuntoutus saatetaan peruuttaa ennen kuin se on ehtinyt alkaakaan.

Ensi vuoden alusta yhä useampi pääsee vaikeavammaisten (lakiuudistuksen jälkeen: vaativan) lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Lainmuutoksen arvioidaan tuovan noin 7 700 uutta kuntoutusasiakasta Kelalle vuoteen 2017 mennessä. Uudistuksen onnistuminen vaatii tiivistä yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, Kelassa arvioidaan.

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja leikataan tänä vuonna 13 milj. euroa. Se pakottaa käymään läpi kuntoutustarjonnan. Avomuotoiseen kuntoutukseen panostetaan ja vastaisuudessa ryhmätoimintaa tarjotaan useammin kuin yksilökuntoutusta. ”Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja myös leikata palveluita siten, että kuntoutuspalveluiden määrä yhä vastaa kohtuullisesti asiakkaiden tarpeisiin”, kertoo kuntoutuksesta vastaava kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Kelasta.

Myös uusia kuntoutustarpeita syntyy kaiken aikaa, ja niihinkin on pyrittävä vastaamaan. Valinnat eivät siis aina ole helppoja.

”Meidän pitää keskittyä asioihin, joista saadaan suurin hyöty”, kommentoi HUS:n johtava ylilääkäri ja kuntoutuksen toimialajohtaja Jukka Louhija Kuntoutus tuli arkeen -artikkelia.

Rahan takana

Myös kuntoutuksessa kolikon kääntöpuolella on aina ihminen. Lue kertomukset kuntoutuksen merkityksestä kahdelle hämeenlinnalaiselle, Pia-Nina Vekalle ja Jaana Helinille. He ovat saaneet kuntoutuksesta paitsi käytännön apua myös uusia mahdollisuuksia elämäänsä.

Lue lehti verkossa: Sosiaalivakuutus.fi

Paperilehden osoitteenmuutokset ja tilaukset
Kelan viestintä, sähköpostilla sosiaalivakuutus (at) kela.fi tai puh. 020 634 1459 (ti-to)

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit