Sosiaalivakuutus 3/2015: Suomi säästää – taustoja säästölistoille

Kun valtiontalouden leikkauskohteita etsitään, Kelan etuudet ovat yleensä listalla. Sosiaalivakuutus kävi läpi ennen budjettiriihtä käytyä keskustelua Kelan toimeenpaneman sosiaaliturvan säästömahdollisuuksista.

Sairauslomajärjestelmän remontti on ollut esillä jo pitkään. Sairauslomien leikkauksella saavutettaisiin miljardisäästöt, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton Jan Schugk. Sairauspoissaolot voidaan joillain aloilla vähentää suoraan tuotannon tuloksesta. Summaksi saadaan jopa 50 000 menetettyä henkilötyövuotta.

Vähennystä sairauspoissaolojen määrään on jo haettu myös muilla keinoin kuin korvauksia leikkaamalla. Työhyvinvoinnin kehittäminen on näkynyt suoraan sairauspoissaolojen määrän pienenemisenä Espoon kaupungilla. Kauppayritys Keskossa työelämän joustot ovat parantaneet työhyvinvointia ja siten työssä jaksamista. Joustojen tueksi on rakennettu Kelan hoitamat osasairauspäiväraha- ja osakuntoutusrahajärjestelmät. Niiden tuella työnteon ja toipumisen voi yhdistää.

Terveydenhuollon rahoitus ja organisointi puhuttavat jälleen. Julkisen perusterveydenhuollon laatua moititaan usein huonoksi, etenkin kun sitä verrataan työterveyshuoltoon. Tavoitteeksi voisikin ottaa, että kaikille kansalaisille järjestettäisiin yhtä hyvä terveydenhuolto kuin työntekijät saavat työterveyshuollon kautta. Tämä todennäköisesti pienentäisi erikoissairaanhoidon kustannuksia, kun terveysongelmat löydettäisiin ajoissa.

Vastauksena terveydenhuollon epätasa-arvoon Kela on ehdottanut raha seuraa potilasta -mallia, jossa yksityissektori voi osallistua perusterveydenhuollon tarjoamiseen. Ruotsissa käytössä oleva malli on johtanut siihen, että julkinen terveydenhuolto on kehittänyt toimintaansa ja parantanut paitsi laatua myös tuottavuutta. Suomessa tätä ei vielä ole kokeiltu. Ongelma on poliittinen, huomauttaa tutkimusprofessori Hennamari Mikkola Kelasta.

Ay-liike on ollut tiivis osa sosiaaliturvasta sopimisessa kolmikannan vuosina. Jääkö kariutunut yhteiskuntasopimus kiveksi kolmikannan kenkään, pohtii tutkimusprofessori Olli Kangas kolumnissaan. SAK:n Sinikka Näätsaari ja EK:n Ilkka Oksala palasivat jälleen saman pöydän äärelle yhteishaastattelussaan. Useat vuosien varrella tehdyt ehdotukset ovat jääneet toteuttamatta, mutta moni suunnitelma tuodaan nyt uudelleen keskusteluun. Siitä Näätsaari ja Oksala ovat yhtä mieltä, että joustavuus tuo
talouskasvua.

Aiheita lisäksi:

Lue koko lehti verkossa: Sosiaalivakuutus.fi

Paperilehden osoitteenmuutokset ja tilaukset
Kelan viestintä, sähköpostilla sosiaalivakuutus (at) kela.fi tai puh. 020 634 1459 (ti-to)

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.