Sotilasavustusta sai yli 11 000 taloutta

Kela tiedottaa 6.2. Sotilasavustusta sai yli 11 000 taloutta Sotilasavustusta saavien lukumäärä on vakiintunut reiluun 11 000 talouteen vuosittain. Tyypillinen sotilasavustuksen saaja on 20-25 - vuotias varusmies. Kela maksaa sotilasavustusta asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaisilleen palvelusajalta. Vuonna 2003 sotilasavustusta maksettiin keskimäärin 277 euroa kuukaudessa. Alkuperäisenä tavoitteena oli varusmiesten omaisten toimeentulon tukeminen, mutta yhä useammin avustuksen saaja on itse asevelvollinen, jolle annetaan tukea oman asunnon kustannuksiin. Viime vuonna varusmiesten osuus kaikista tuen saajista oli 83 prosenttia. Asumisavustuksena maksetaan asevelvolliselle tai omaiselle kohtuulliset asumismenot. Vuonna 2003 sotilasavustusta maksettiin 13,1 miljoonaa euroa, josta asumisavustuksen osuus oli yli 86 prosenttia. Asumisavustuksen kustannukset ovat kasvaneet yli 85 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2003. Kasvuun on vaikuttanut asumiskustannusten nousu ja avustuksen saajien määrän kasvu. Asevelvolliselle itselleen voidaan maksaa asumisavustuksen lisäksi palvelusaikana erääntyvät opintolainojen korot. Omaisille maksetaan asumisavustuksen lisäksi perusavustusta tai erityisavustusta. Avustusten saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutettujen omaisten nettotulot ja käytettävissä olevat säästöt. Säästöinä pidetään käteisen rahan ja pankkitalletusten lisäksi myös osakkeita, obligaatioita, sijoitusrahasto-osuuksia ja muita vastaavia. Säästöjä ei lueta kuitenkaan tuloksi, jos niitä voidaan pitää pienehköinä. Säästöjä pidetään pienehköinä, ellei asevelvollisen ja avustukseen oikeutettujen omaisten säästöjen yhteismäärä ylitä verojen vähentämisen jälkeen noin 3000 euroa perheenjäsentä kohden. Jos talletukset on säästetty seuraavien asuntolainaerien maksamista varten, niistä ei arvioida tuloa. Sama koskee asunnon hankkimiseksi tehtyjä ASP- talletuksia. Lisätietoja Kela, eläke- ja toimeentuloturvaosasto, lakimies Mikko Horko, p. 020 434 3428 tai mikko.horko@kela.fi suunnittelija Esko Viitanen, p. 020 434 3354 tai esko.viitanen@kela.fi Kela, aktuaari- ja tilasto-osasto, suunnittelija Mikko Muurinen, p. 020 434 1728 tai mikko.muurinen@kela.fi Kelan viestintä on juuri julkaissut Kelainfo 1/2004 -esitteen: Asevelvolliselle. Esitteitä saa Kelan toimistosta tai siihen voi tutustua myös Kelan Internet-sivuilla osoitteessa http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/kelainfo1_04/$File/info52 002.pdf?OpenElement ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00310/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.