Sotilasavustusta voi hakea verkossa

Sotilasavustusta voi nyt hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa. Sotilasavustushakemuksen voi jättää Kelaan kuukautta ennen palveluksen alkamista.

Varusmies tai siviilipalvelusmies voi hakea sotilasavustukseen kuuluvaa asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta. Hakemuksen voi jättää Kelaan jo kuukautta ennen palveluksen alkua.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Sotilasavustuksena maksettavaa elatusavustusta ei voi hakea verkossa, koska hakijana on alaikäinen lapsi ja etuuksia haetaan henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Sotilasavustusta voi edelleen hakea myös lomakkeella (SA1). Verkossa asiointi kuitenkin nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Myös liitteet voi lähettää verkossa

Sotilasavustuksen hakemus on ensimmäinen, jossa otetaan käyttöön uudenlainen liiteluettelo. Hakemuksen lopussa asiakas näkee liiteluettelosta hakemukseen tarvittavat liitteet, jotka voi lähettää samalla liitetiedostona. Sotilasavustushakemuksen yleisin liite on kopio vuokrasopimuksesta.

Liiteluettelo on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa etuushakemuksissa. Toistaiseksi muiden hakemusten liitteet lähetetään Viestit ja liitteet -toiminnolla.

Kela maksaa sotilasavustusta asevelvolliselle

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Sotilasavustukseen kuuluvat perusavustus, asumisavustus, erityisavustus ja elatusavustus. Lisäksi Kela voi korvata asevelvolliselle ne opintolainan korot, jotka erääntyvät palveluksen aikana. Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen nettotulot palvelusaikana.

Kela saa tiedon palvelukseen astumisesta suoraan Puolustusvoimilta tai Siviilipalveluskeskuksesta. Kela myöntää sotilasavustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Lisätietoja asiakkaalle

www.kela.fi/asevelvolliset

www.kela.fi/asiointi

Sotilasavustushakemus (SA1) www.kela.fi/lomakkeet

Asevelvollisen tukien palvelunumero 020 692 200 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto
suunnittelija Tomas Ahlblad, puh. 020 634 3473
tarkastaja Rolf Lillkaas, puh. 020 635 5943

etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Liitteet & linkit