Suomella Sairaanhoidosta Nettovelkaa Eu- Ja Eta-maille 3 Miljoonaa Euroa

Kela tiedottaa 16.5.2003 Suomalaiset käyttävät yhä enemmän sairaanhoitopalveluja ulkomailla: Suomella sairaanhoidosta nettovelkaa EU- ja ETA-maille 3 miljoonaa euroa Suomella oli vuoden 2002 lopussa maksamattomia sairaanhoitoetuuslaskuja muille EU- ja ETA-maille kaikkiaan 5,2 miljoonaa euroa. Suomen suurimmat velkojavaltiot olivat Espanja (3,3 milj. euroa) ja Saksa (1,4 milj. euroa). Sairaanhoitoetuuksista johtuvia saatavia Suomella oli viime vuoden lopussa 2,2 miljoonaa euroa. Suomen suurin velallisvaltio oli Espanja (1,7 milj. euroa). Suomelle esitettyjen sairaanhoitoetuuslaskujen yhteissumma on lähes nelinkertaistunut viidessä vuodessa vuosien 1997-2002 välisenä aikana. Vuonna 2002 Kela vastaanotti muilta EU- ja ETA-mailta yhteensä 11 323 laskua, joiden määrä kohosi 7,7 miljoonaan euroon. Näistä todellisten kustannusten perusteella laskutettavaa oli 1,7 miljoonaa euroa ja vuotuisten kertasuoritusten perusteella 5,9 miljoonaa euroa. Kertasuoritusten osuus kokonaislaskutuksesta on kasvanut jatkuvasti. Sairaanhoitoetuuksien laskutus tapahtuu joko todellisten kustannusten suuruisena tai vuotuisten kertasuoritusten perusteella. Todellisten kustannusten laskutus on pääosin ns. turistilaskutusta. Korvausvaatimuksia syntyy, kun lomamatkalla oleva käyttää kohdemaan sairaanhoitopalveluja. Kertasuoritusten perusteella sairaanhoito laskutetaan, kun eläkeläinen tai hänen perheenjäsenensä asuu muussa EU- tai ETA-maassa kuin siinä, mikä on vastuussa eläkeläisen eläkkeestä. Sairaanhoito laskutetaan kertasuoritusten perusteella myös silloin, kun työntekijän perheenjäsen asuu eri jäsenmaassa kuin työntekijä itse. Saatavia vähemmän Vuonna 2002 Kela lähetti kaikkiaan 1 642 sairaanhoitoetuuslaskua muihin EU- ja ETA-maihin. Laskujen kokonaismäärä oli 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. Suomen esittämiin korvausvaatimuksiin ei sisälly vuotuisia kertasuorituksia, sillä laskelman vaatima tilastointi ei ole vielä valmistunut. Kertasuoritusten osuus kokonaislaskutuksesta jää kuitenkin vähäiseksi. Sairaanhoitoetuuksien laskutus perustuu EU:n sosiaaliturvalainsäädäntöön, jonka mukaan EU-maan kansalaisella on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- tai ETA-maassa oleskellessaan tai siellä asuessaan. Sairaanhoito-oikeuden laajuus riippuu vakuutetun statuksesta (eläkeläinen, työntekijä, lähetetty työntekijä jne.) ja oleskelun tarkoituksesta. Toisen jäsenvaltion puolesta annetut sairaanhoitoetuudet laskutetaan siitä maasta, jonka antaman todistuksen perusteella sairaanhoito annetaan, ellei asiasta ole muuten sovittu jäsenmaiden välillä. Vuoden 2002 aikana Kela korvasi sairaanhoitoetuuslaskuja muille jäsenmaille 3,5 miljoonaa euroa. Muut jäsenmaat korvasivat Kelalle sairaanhoitoetuuslaskuja vuoden 2002 aikana 0,2 miljoonaa euroa. Lisätietoja suunnittelija Sirpa Tuominen, Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosasto, p. 020 43 43 933, sirpa.tuominen@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00500/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.