Suomen ja Intian sosiaaliturvasopimus tulee voimaan elokuussa – sopimus ei koske Kelan etuuksia

Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1. elokuuta 2014. Sopimus vaikuttaa Suomen ja Intian välillä muuttavien henkilöiden sosiaaliturvaan ja koskee erityisesti työeläkkeitä. Sopimus ei koske Kelan etuuksia.

Suomen ja Intian sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Suomessa ainoastaan työeläkejärjestelmän eläkkeisiin. Sopimus ei koske Kelan kansaneläkettä tai muita Kelan etuuksia.

Esimerkiksi Suomesta Intiaan työkomennukselle lähetettävän työntekijän oikeus Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan määräytyy jatkossakin yksinomaan Suomen oman lainsäädännön perusteella. Maiden välinen sosiaaliturvasopimus ei vaikuta sosiaaliturvan määräytymiseen.  Intiasta Suomeen työntekijänä tai muulla perusteella tulevan henkilön oikeus Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan ei myöskään määräydy miltään osin sopimuksen perusteella.

Yli vuodeksi Intiaan työkomennukselle lähtevän on haettava sosiaaliturvaan kuulumista

Yli vuodeksi Intiaan työkomennukselle lähtevän työntekijän on yhdessä työnantajansa kanssa haettava ulkomaantyön ajalle Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Näin on toimittava siitä huolimatta, että Eläketurvakeskus tekee oman ratkaisunsa työntekijän työeläkevakuuttamisesta Suomessa, ja antaa lähetetyn työntekijän todistuksen.

Myös muun syyn kuin työkomennuksen vuoksi Intiassa oleskelevien on ilmoitettava ulkomailla oleskelusta Kelalle, jotta oikeus Kelan etuuksiin voidaan selvittää.

Intiasta Suomeen tulevat lähetetyt työntekijät voivat hakea Kelasta Suomen sosiaaliturvaan kuulumista.

Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2012 ja eduskunta hyväksyi sopimusta koskevan lain viime syksynä.

Lisätietoja medialle
Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto,
Lakimies Henna Huhtamäki, puh. 020 634 3826 tai 040 355 9038
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaille
Verkossa www.kela.fi/yleiset-periaatteet_sosiaaliturvasopimukset

Maasta- ja maahanmuuton palvelunumero 020 634 0200 arkisin klo 8–18
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa tai muissa kansainvälisissä tilanteissa

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Liitteet & linkit