Suomen opintotuki on Pohjoismaiden alhaisin

Kelassa tehdyn pohjoismaisen opintotukivertailun mukaan suomalainen korkeakouluopiskelija joutuu tulemaan toimeen 150 – 350 euroa kuukaudessa pienemmällä opintotuella kuin pohjoismaiset kollegansa. Vielä 10 vuotta sitten Suomen opintotuki oli hyvää pohjoismaista tasoa.

Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosastolta vertailee juuri ilmestyneen Sosiaalivakuutus 2/05:n artikkelissaan pohjoismaisten opintotukijärjestelmien määriä ja myöntämisperusteita. Islantilaiset ja norjalaiset saavat opintotukena lähes 1 000 euroa kuukaudessa. Tanskassa tuen enimmäismäärä on reilut 900 euroa kuukaudessa ja Ruotsissa yli 800 euroa kuukaudessa. Suomalaisopiskelijan sen sijaan on pärjättävä noin 650 eurolla kuukaudessa. Artikkelin mukaan vanhempansa luona asuvalla opiskelijalla erot ovat vielä suuremmat. Ruotsissa ja Norjassa kotona asuva saa saman verran tukea kuin itsenäisesti asuva – vanhempansa luona asuvan norjalaisen tuki on tosin kokonaisuudessaan opintolainaa. Tanskassa ja Islannissa vanhempansa luona asuminen pienentää tukea kolmanneksella, mutta Suomessa vähennys on 50 prosenttia. Suomalaisopiskelija ei voi tasoittaa toimeentulonsa alhaisuutta edes työssäkäynnillä, sillä sallittujen lisäansioiden tulorajat ovat muualla Pohjolassa yleensä korkeammat. Jos suomalaisopiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita vuosituloja enintään 9 090 euroa. Vastaava summa on muissa Pohjoismaissa 9 250 – 12 650 euroa vuodessa. Islannissa vuosituloraja on selvästi alhaisempi. Tiedot opintotuen määristä ja määräytymisperusteista Pohjoismaissa on julkaistu Kelan Internet-sivuilla www.kela.fi (>Opiskelijalle > Muut palvelut > Tilastot) tai suora linkki: http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/nordstod/$File/nordstod.pdf?OpenElement Lisätiedot Sosiaalivakuutus 2/05 Kelan viestintä, puh. 020 434 1410 Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosasto, pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, puh. 020 434 3254, klo 15 jälkeen, ilpo.lahtinen@kela.fi Huom! Sosiaalivakuutus-lehden artikkelin taulukossa on Islannin luvuissa virhe. Islannissa opintotuki on kokonaisuudessaan opintolainaa, joten opintorahan osuus on 0 %. Opintorahan määrä ja osuus korkeakouluopiskelijan opintotuen enimmäismäärästä: Tanska, opintoraha 607 e/kk , opintorahan osuus 66 % Suomi, opintoraha 431 e/kk, opintorahan osuus 66 % (sisältää asumislisän) Islanti, opintoraha 0 e/kk, opintorahan osuus 0 % Norja, opintoraha 387 e/kk , opintorahan osuus 40 % (jos suorittaa tutkinnon määräajassa) Ruotsi, opintoraha 280 e/kk, opintorahan osuus 34 %

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit