Tuettujen koulumatkojen kustannusrajaa korotettiin

Kela tiedottaa 13.8.2004 Tuettujen koulumatkojen kustannusrajaa korotettiin Kelan maksamassa koulumatkatuessa matkakustannusten vähimmäisraja nousi elokuun alussa 50,45 eurosta 54 euroon kuukaudessa. Tukea maksetaan lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevan päivittäisiin koulumatkoihin, jos matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Kustannusrajaa korotettiin lainmuutoksella matkakustannusten nousun vuoksi. Rajaa ei ole aiemmin korotettu, eli se on ollut sama vuodesta 1997 alkaen. Muutoksen tarkoituksena on estää se, että koulumatkatuen piiriin tulisi opiskelijaryhmiä, jotka eivät aiemmin ole olleet tukeen oikeutettuja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla käytössä olevan opiskelijahintaisen seutulipun hintaa on korotettu niin, että ilman korotusta koulumatkatuen piiriin olisi tullut suuri joukko uusia opiskelijoita. Vähimmäisrajan korotus ei kuitenkaan pienennä opiskelijan saamaa tukea, koska pienimmän maksettavan tuen määrää korotettiin vastaavasti. Opiskelijan oma maksuosuus on edelleen 43 euroa kuukaudessa. Kustannusrajan nousu johtaa kuitenkin siihen, että pieni osa viime lukuvuonna koulumatkatukea saaneista noin 50 000 opiskelijasta ei enää ole oikeutettu koulumatkatukeen. Näin käy, jos opiskelijan ostaman kuukausilipun hinta on 50,46 - 54,00 euroa. Tällaisia opiskelijoita on arviolta pari sataa. Kaiken kaikkiaan koulumatkatukea maksettiin viime vuonna 25,6 miljoonaa euroa. Elokuun alusta lukien koulumatkatukeen tuli myös toinen muutos. Koulumatkatuen saaminen edellyttää, että opiskelija käyttää koulumatkallaan joukkoliikennettä tai koulukuljetusta. Vain poikkeustilanteissa tuen voi saada, jos opiskelija kulkee omalla matkustustavalla, esimerkiksi henkilöautolla. Tällainen koulumatkatukilain määrittelemä tilanne on esimerkiksi se, että joukkoliikennettä tai koulukuljetusta ei ole. Elokuun alusta lukien omaa matkustustapaa käyttävä opiskelija voi saada koulumatkatuen myös, jos hänen päivittäinen koulumatkansa kestäisi joukkoliikenteessä odotusaikoineen yli kolme tuntia. Mitä koulumatkatuki on? Kela korvaa koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojen kustannukset, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja kun koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelija maksaa aina itse matkastaan vähintään 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja lukiolaiset ja nuorisoasteen ammatillista perustutkintoa suorittavat sekä eräät muut opiskelijaryhmät. Peruskoululaiset tai korkeakouluopiskelijat eivät voi saada koulumatkatukea. Tuki maksetaan matkustustavasta riippuen joukkoliikenteen harjoittajalle tai oppilaitoksen ylläpitäjälle. Tuki maksetaan opiskelijalle vain silloin, kun hän ei voi käyttää joukkoliikennettä tai koulukuljetusta tai kun niiden käyttäminen olisi erityisen vaikeaa tai rasittavaa. Kun tukeen oikeutettu opiskelija kulkee koulumatkansa linja-autolla tai junalla, hän maksaa kuukausilipustaan 43 euroa. Matkahuolto tai VR laskuttaa Kelalta lipun hinnan ja 43 euron erotuksen. Koulumatkatuen tarkoituksena on turvata eri puolilla maata asuvien yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet ja osaltaan turvata joukkoliikenteen säilyminen myös haja-asutusalueilla. Lisätietoja: pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, p. 020 434 3254, ilpo.lahtinen@kela.fi ja lakimies Jukka Laukkanen, p. 020 434 3314, jukka.laukkanen@kela.fi Lisätietoja koulumatkatuesta saa myös Kelan toimistoista, tuen piiriin kuuluvista oppilaitoksista ja Kelan Internet-palvelusta http://www.kela.fi Kolumatkatuesta on julkaistu Kelainfo-esite 9/2004 (pdf-tiedosto osoitteessa): http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/Kelainfo9_04/$File/info9v er.pdf?OpenElement (kopioi linkki kokonaan selaimeen, jos se on katkennut kahdelle riville) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT00080/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit