Työnantajien verkkoasioinnin mahdollisuudet Kelassa laajenevat

Kela tarjoaa työnantajille mahdollisuuden hakea työterveyshuollon kustannuksia verkossa. Palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnuksilla.

Kela laajensi työnantajien verkkoasioinnin mahdollisuuksia 12.12.2011. Työnantajat voivat nyt hakea työterveyshuollon korvauksia tilikauden 2011 kustannuksista verkossa.

Nyt alkuvaiheessa työnantaja täyttää hakemuksen kokonaan itse asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun voi kirjautua sivuilta www.kela.fi/tyonantajat tai www.kela.fi/tyoterveys. Palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnuksilla, jonka työnantaja voi tilata Verohallinnolta osoitteista www.yritystunnistus.fi tai www.vero.fi/katso.

Palvelun jatkokehitys on jo aloitettu. Tulevaisuudessa työnantaja voi käyttää hyväkseen oman työterveyshuollon palveluntuottajansa Kelaan lähettämiä tietoja. Kelalla on jo tekniset valmiudet vastaanottaa palveluntuottajan lähettämät korvaushakemustiedot. Tämän vastaanottopalvelun käyttö edellyttää sopimusta työterveyshuollon palveluntuottajan ja Kelan välillä.

Sopimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun työterveyshuollon palveluntuottajalla on käytössään Kelan hyväksymä tietojärjestelmä hakemustietojen välitykseen. Myös työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan on sovittava, miten työnantaja hakee korvaukset – sähköisesti vai perinteisillä paperilomakkeilla.

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, työterveyshuoltoryhmä
pääsuunnittelija Pia Uusivuori,
puh. 020 63 43961
etunimi.sukunimi@kela.fi

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.