Työpaikkaselvityksiin käytetään yhä enemmän aikaa työterveyshuollossa

Vuonna 2010 työpaikkaselvityksiin käytettiin 362 000 tuntia, mikä on keskimäärin 12 minuuttia jokaista työterveyshuollon piiriin kuuluvaa henkilöä kohden.

Työpaikkaselvitykset ovat työterveyshuollon keskeinen toimenpide. Niiden tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisten merkitysten arviointi. Työpaikkaselvityksen perusteella määräytyy merkittävä osa työterveyshuollon muusta sisällöstä.

Vuonna 2010 työpaikkaselvityksiin käytettiin 362 000 tuntia, mikä oli 4,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 38 % enemmän kuin vuonna 2005.

Työpaikkaselvityksiin käytettiin keskimäärin 12 minuuttia jokaista työterveyshuollon piiriin kuuluvaa henkilöä kohti. Suhteellisesti eniten selvityksiin käytettiin aikaa työpaikoissa, joissa oli 500–1 499 työntekijää.

Työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten terveydenhoitajat, jotka käyttävät puolet selvitysten kokonaisajasta. Vuonna 2010 terveydenhoitajat käyttivät työpaikkaselvityksiin 178 000 tuntia. Toiseksi eniten työpaikkaselvityksiä tekivät fysioterapeutit (105 000 tuntia) ja kolmanneksi eniten lääkärit (60 000 tuntia).

Eri palveluntuottajista työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten lääkärikeskukset. Vuonna 2010 ne vastasivat puolesta työpaikkaselvityksiin käytetystä ajasta. Seuraavaksi eniten työpaikkaselvityksiä tekivät terveyskeskukset (osuus kokonaisajasta 21 %) ja työnantajien omat työterveysasemat (osuus kokonaisajasta 16 %).               

Lisätietoja medialle

Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Timo Partio, puh. 020 634 1382.
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan työterveyshuoltotilasto 2010.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.