Työttömät hakeutuivat innokkaasti omaehtoisiin opintoihin

Työttömien pääsyä omaehtoiseen opiskeluun helpotettiin viime vuoden alussa. Vuonna 2010 lähes 15 000 opiskelijaa sai opintojensa ajalta työttömyysetuutta. Määrä on yli kolminkertainen vuoteen 2009 verrattuna.

Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2010 ansiopäivärahaa omaehtoisen opiskelun ajalta 9 300 henkilölle. Vastaavasti Kela maksoi omaehtoisen opiskelun ajalta peruspäivärahaa 1 500 henkilölle ja työmarkkinatukea 4 000 henkilölle.

Työtön voi aloittaa opiskelun menettämättä työttömyysetuuttaan, jos TE-toimisto on todennut opiskelun tukemisen tarkoituksenmukaiseksi. Työttömyysetuutta maksetaan opintoihin enintään 24 kuukaudelta, ja työttömyyspäivärahojen enimmäisaika kuluu myös opiskeluajalta.

Ansiopäivärahalla opiskelevat saivat vuonna 2010 keskimäärin 1 737 e/kk, ja Kelan työttömyysetuuksilla opiskelevat keskimäärin 882 e/kk. Työttömyysetuus opiskelun ajalta on merkittävästi suurempi kuin opintotuki: esimerkiksi korkeakouluopiskelijan opintoraha on 298 e/kk.

Työvoimahallinto järjestää työttömille lisäksi työvoimakoulutusta, ja se on omaehtoista opiskelua yleisempää. Vuonna 2010 työttömyyskassat maksoivat koulutustukea tai ansiopäivärahaa työvoimakoulutuksen ajalta yli 39 000 työnhakijalle. Kela maksoi omia työttömyysetuuksiaan työvoimakoulutuksen ajalta noin 40 000 henkilölle.

Lue lisää tilastojulkaisusta:
Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2010

http://www.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/alias/Tt_10_pdf/$File/Tt_10.pdf?OpenElement

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307
etunimi.sukunimi@kela.fi

 

 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit