Työttömyysturvaa kannattaa hakea verkossa

Työttömyysturvaa on voinut hakea verkossa viime maaliskuusta asti. Verkossa voi myös seurata, onko oma hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan.

Syyskuussa Kela vastaanotti 20 300 uutta peruspäiväraha- ja työmarkkinatukihakemusta. Hakemuksista 3 100 tehtiin verkossa. Kela toivoo, että yhä useampi työttömäksi jäävä tekisi hakemuksensa verkossa, sillä se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä ja päivärahan maksua.

Kela maksaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea niille, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai eivät täytä työssäoloehtoa. Työttömyysturvahakemuksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Hakemus kannattaa tehdä verkossa, kun omavastuuaika on kulunut. Asiointipalvelusta voi tulostaa liiteluettelon, josta näkee, mitä liitteitä hakemukseen tarvitsee ja miten liitteet voi postittaa maksutta Kelaan.

Lisätietoja:
Kela, Eläke- ja toimeentuloturvaosasto
suunnittelija Elina Sipola
puh. 020 634 3973
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:
Työttömyysajan tukien palvelunumero, puh. 020 692 210 ma–pe klo 8–18

Tiedote ruotsiksi:
http://www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit