Työttömyysturvamenot ylittivät 5 mrd. euroa vuonna 2015

Työttömyysturvan menot ovat kasvaneet neljä vuotta peräkkäin. Vuonna 2015 menojen kasvu oli edellisvuosia pienempää, mutta kokonaissumma nousi uuteen huippuunsa.

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuonna 2015 yhteensä 5 064 milj. euroa, mikä on 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan osuus menoista oli 2 973 milj. euroa ja Kelan maksaman perusturvan osuus 2 091 milj. euroa.

Kelan maksamien työttömyyden perusturvaetuuksien menot olivat viime vuonna suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Kaikkiaan työttömyysturvan menot olivat vuonna 2015 kaksinkertaiset verrattuna vuoteen 2008, jolloin menot olivat pienimmät 2000-luvulla.

Työttömyyskassojen maksamien ansioturvaetuuksien menot olivat useana vuonna 1990-luvulla suuremmat kuin viime vuonna (nykyrahanarvossa).

Työttömyysturvaa ja työtuloja voi sovitella yhteen. Soviteltua etuutta saaneiden määrä ja osuus työttömyysetuuksien saajista on kasvanut viime vuosina. Vuoden 2014 alussa käyttöön otettu 300 euron ansiotulojen suojaosa ei vähentänyt sovitellun etuuden saajien määrää. Tämä antaa viitteitä siitä, että yhä useammalla työttömyysetuuden saajalla on samanaikaisesti ansiotuloja, sillä alle 300 euroa kuukaudessa tienaavat saavat nykyisin täyttä työttömyysetuutta.

Sovitellun etuuden saaminen on yleisempää ansiopäivärahassa kuin Kelan maksamissa työttömyysetuuksissa. Vuoden 2015 aikana ansiopäivärahaa saaneista 29 % sai ainakin kerran etuuden soviteltuna. Kelan työttömyysetuuksien saajilla vastaava osuus oli 17 %.

Lue lisää tilastokatsauksesta:

Työttömyysturvan menot ylittivät 5 mrd. euroa 2015

Kelan ja Finanssivalvonnan yhteinen tilasto Suomen työttömyysturvasta:

Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilasto

Lisätietoja
Kelan tilasto ja tietovarastoryhmä, pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, 020 634 1307
etunimi.sukunimi@kela.fi.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit