Työttömyysturvan menot kasvussa

Työttömyyden perusturvan menot kaksinkertaistuneet kuudessa vuodessa

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuonna 2014 yhteensä 4 760 milj. euroa, mikä on 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan osuus menoista oli 2 867 milj. euroa ja Kelan maksaman perusturvan osuus 1 933 milj. euroa.

Työttömyysturvan menot ovat kasvaneet huomattavasti viimeiset kaksi vuotta. Itse asiassa etuusmenojen kasvu alkoi jo vuonna 2009. Viime vuonna perusturvan työttömyysturvamenot olivat 113 % suuremmat kuin vuonna 2008 vuoden 2014 rahanarvolla mitattuna. Ansioturvan menot kasvoivat vuosina 2008–2014 vastaavasti 77 %.

Työttömyysetuuksia maksettiin viime vuonna erilaisten aktiivitoimenpiteiden ajalta 952 milj. euroa. Aktivointitoimenpiteet kohdistuivat etenkin työmarkkinatukeen, jonka korvauspäivistä 26 % maksettiin aktiivitoimenpiteiden ajalta. Peruspäivärahassa vastaava osuus oli 13 % ja ansiopäivärahassa 10 %.

Kaikkiaan joka neljäs (25 %) työttömyysetuuspäivä maksettiin 55 vuotta täyttäneelle vuonna 2014. Ikääntyvien työttömien osuus on merkittävä etenkin ansiopäivärahassa, jonka korvauspäivistä 36 % maksettiin 55 vuotta täyttäneille. Aktiivitoimenpiteiden osuus 55 vuotta täyttäneille maksetuista ansiopäivärahapäivistä oli viime vuonna vain 2 %.


Lue lisää:

Tilastokatsaus:
Työttömyysturvan menot kasvoivat edelleen vuonna 2014

Kelan ja Finanssivalvonnan yhteinen tilasto Suomen työttömyysturvasta:
Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilasto

Kelan ja Finanssivalvonnan yhteinen Kelasto-raportti:
Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat ja maksetut etuudet

Sosiaalivakuutus 1/2015 verkkolehti:
Entistä useammalla työttömyysetuuden saajalla ansiotuloja

Lisätietoja medialle:
Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit