Uudellamaalla jopa 3000 keliaakikkoa ilman korvausta

Kela tiedottaa 11.6.2004 Uudellamaalla jopa 3000 keliaakikkoa ilman korvausta Keliaakikkojen ruokavaliokorvaus jakautuu epätasaisesti maan eri osiin. Etelä-Suomessa, erityisesti Uudellamaalla saattaa olla jopa 3 000 keliaakikkoa ilman korvausta. Tämä ilmenee Kelan tutkijan Lauri Virran tekemästä selvityksestä, jossa Kelan tuoreimpien rekisteritietojen avulla tarkastellaan sekä suoliston keliakian että harvinaisen ihokeliakian perusteella korvausta saavien alueellista jakautumaa. Lauri Virta kirjoittaa tuloksista juuri ilmestyneessä Sosiaalivakuutus- lehdessä 3/04. Selvityksen mukaan korvausta saaneita on väkilukuun suhteutettuna eniten Pohjois-Suomessa ja vähiten Etelä-Suomessa. Tutkija arvioi, että korvausta saaneiden epätasainen jakautuminen saattaa johtua julkisen terveydenhuollon yksiköiden erilaisista käytännöistä tai resursseista keliakian toteamiseksi. Silloin kyse olisi Etelä-Suomen, erityisesti Uudenmaan keliakian alidiagnostiikasta. Keliakian mahdolliset alueelliset ilmaantuvuuserot eivät hänen mukaansa voi selittää tutkimuksen osoittamia suuria alueellisia eroja ruokavaliokorvausta saaneiden määrissä. Myöskään Kelan ratkaisukäytännöllä ei näytä olevan osuutta alueellisiin eroihin. "Ruokavaliokorvauksen epätasaiseen jakautumiseen saattaa olla yhteyttä myös väestön varallisuuseroilla. Ehkä monet varakkaat keliaakikot ovat jättäneet korvauksen hakematta erityisesti Uudellamaalla", pohtii tutkija. Maaliskuussa 2004 ruokavaliokorvauksen saajia oli Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella 5 448, Helsingin yliopistollisen keskussairaan alueella 4 732, Oulun yliopistollisen sairaalan alueella 3 478, Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella 3 102, Turun yliopistollisen keskussairaalan alueella 2 435 sekä Ahvenenmaalla 79. Vuoden 2004 maaliskuussa ruokavaliokorvausta sai yhteensä 19 274 henkilöä. Kelan kulut etuuteen vuodessa ovat lähes 5 miljoonaa euroa. Keliakian edellyttämästä erityisruokavaliosta aiheutuvista kustannuksista Kela korvaa keliaakikolle 21 euroa kuukaudessa. Lisätietoja Kelan tutkimusosasto, lääkäritutkija Lauri Virta, puh. 020 434 6148 tai 0400 601 208, lauri.virta@kela.fi Sosiaalivakuutus 3/04, Kelan viestintä, puh. 020 434 1418. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/11/20040611BIT00230/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit